خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 28 ارديبهشت 1398 ساعت 15:27 http://www.ibna.ir/fa/naghli/275887/کتاب-هنر-ظریف-بی-خیالی-نقد-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : کتاب «هنر ظریف بی‌خیالی» نقد می‌شود -------------------------------------------------- کتاب «هنر ظریف بی‌خیالی» نوشته مارک منسون با ترجمه‌ رشید جعفرپور در شهرکتاب نقد می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به تازگی انتشارات کرگدن کتاب هنر ظریف بی خیالی نوشته مارکمنسونبا ترجمه رشید جعفرپور را منتشر کرده است. این کتاب اگرچه در رده کتاب های خودیاری طبقه بندی می شود اما از آنجایی که موضع منتقدانه ای نسبت به رویکردهای رایج در این گونه کتاب ها دارد، از سطح کتاب های خودیاری موجود فراتر می رود. همان گونه که در عنوان فرعی کتاب آمده است، نویسنده رویکردی نامتعارف و اگر بشود گفت منفی به موضوع خوب زیستن دارد، رویکردی که همان قدر از بصیرت های سنت های دینی و عرفانی بهره می گیرد که از بصیرت های موج سوم رفتاردرمانی. مارکمنسوننشان می دهد که در عصر حاضر چگونه جستجوی صریحایده آل هاییمانند شادکامی، امید و آرامش شخص را از زندگی شاد و آرام و امیدوار محروم کرده است. نویسنده با کمک گرفتن از شیوه های مختلف روایی و با لحنی صمیمی می کوشد در عین دوری از شگردهای کتاب های انگیزشی چشم اندازی دست یافتنی از یک زندگی خوب را برای خواننده ترسیم کند. نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت 16 و 30 دقیقه به نقد و بررسی کتاب هنر ظریف بی خیالی اختصاص دارد که با حضور دکتر مهرنوش اثباتی، دکتر بابک عباسی و رشید جعفرپور در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود