خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 28 آبان 1398 ساعت 18:54 http://www.ibna.ir/fa/gallery/283572/1/آیین-پایانی-هجدهمین-جشنواره-کتاب-رسانه -------------------------------------------------- عنوان : آیین پایانی هجدهمین جشنواره کتاب و رسانه -------------------------------------------------- متن :