خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 26 بهمن 1387 ساعت 18:56 http://www.ibna.ir/fa/naghli/34297/تاريخ-انبياء-آدم-ع-خاتم-ص-يك-كتاب -------------------------------------------------- عنوان : تاريخ انبياء، از آدم (ع) تا خاتم (ص) در يك كتاب -------------------------------------------------- چاپ اول كتاب «تاريخ انبياء،از آدم خليفة‌الله(ع) تا خاتم رسول‌الله(ص)» تأليف سيدمرتضي موسوي از سوي انتشارات پرتو خورشيد منتشر و روانه بازار نشر شد.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر بيانگر چگونگي آفرينش بشر و شرح حال زندگي انبياست كه خود عاشقانه سوختند تا راه درست زيستن و درست پيمودن را بر ما نمايان سازند. در بخشي از مقدمه كتاب آمده است: در پس زندگي هر يك از اين بزرگان، رازي بسيار بزرگ و ارزشمند نهفته است. شكست ها، پيروزي ها، عذاب ها، ناكامي ها، استقامت ها، سعادت ها و همه و همه عبرتي است كه اگر لحظه اي با دقت و تفكر در آن بيانديشيم، حقايقي را جويا خواهيم شد كه سعادت ابدي در وجود ما نقش بسته و ما را به سر حد كمال مي رساند. اين كتاب كه با اقتباس از قرآن كريم و چندين كتاب ديگر تهيه شده است، مي كوشد تاريخ انبياء را از حضرت آدم(ع) تا حضرت محمد مصطفي(ص) بر اساس آيات و قصه هاي قرآني بيان كند؛ زندگاني پيامبراني همچون فرزندان آدم(ع)، شيث(ع)، ادريس نبي(ع)، نوح(ع)، ابراهيم(ع)، همسران ابراهيم خليل(ع)، اسماعيل(ع)، اسحاق(ع)، يعقوب(ع)، يوسف(ع)، شعيب(ع)، موسي(ع)، داود(ع)، سليمان(ع)، يونس(ع)، ذكريا(ع)، يحيي(ع)، عيسي(ع) و حضرت رسول اكرم(ص) در اين اثر، مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين كتاب علاوه بر سرگذشت زندگاني انبياء، مطالبيبه صورت نكته درباره بعضي از آنان درجو به بعضي از احوالات يا موارد مهم زندگانيآنها اشاره شده است. اين اثر كه به صورت كلي نويسي است، به نسب هر يك از انبياء نيز پرداخته و آنها را درج كرده است و پژوهشگراني كه به مطالعه نسب انبياء علاقه دارند، مي توانند مطالب موردنظرشان را از اين كتاب استخراج كنند. پايان بخش كتاب، علاوه بر كتاب نامه، شامل عكس هاي رنگي ازكعبه، مدينه منوره، كشتي و طوفان حضرت نوع(ع)، داستان ابراهيم(ع)و ذبح اسماعيل(ع)، داستان حضرت موسي(ع) و شكافته شدن رود نيل و ... است. چاپ اول كتاب تاريخ انبياء، از آدم خليفة الله(ع) تا خاتم رسول الله(ص) در شمارگان 2000 نسخه، 432 صفحه و بهاي 60000 ريال راهي بازار نشر شد.