خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 10 آذر 1393 ساعت 8:36 http://www.ibna.ir/fa/book/211723/برگی-دفتر-کم-ورق-فعالیت-های-کمونیستی-ایران-معاصر-مروری-سیدمحمدباقر-امامی-یک-کتاب -------------------------------------------------- عنوان : برگی از دفتر کم‌ورق فعالیت‌های کمونیستی در ایران معاصر/مروری بر فعالیت‌های سیدمحمدباقر امامی در یک کتاب -------------------------------------------------- محمدحسین خسروپناه در کتابی با عنوان «سید محمدباقر امامی و کروژک‌های مارکسیتی او» سعی کرده است به یکی از تشکل‌های ناشناخته چپ ایران بپردازد؛ تشکلی که از سال 1332 فعالیت خود را با نام «کروژک‌های مارکسیستی» آغاز کرد و در فروردین‌ماه 1350 با نام «سازمان انقلابی کمونیستی ایران» (ساکا) کشف و متلاشی شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب سید محمدباقر امامی و کروژک های مارکسیتی او به بررسی زندگی و فعالیت های محمدباقر امامی و گروه هایی که از سال 1323 به بعد تشکیل داد، اختصاص دارد و در سه بخش با عناوین از کروژک های مارکسیستی تا سازمان انقلابی کمونیستی (ساکا) 1323-1350، خاطرات و مدارک تنظیم شده است. در بخش نخست کتاب نگارنده از طریق بررسی انتقادی اسناد و مدارک کم شمار، آثار باقر امامی و خاطرات چند تن از رهبران و کادرهای این تشکل 27 ساله، تلاش کرده است زندگی نامه پرابهام باقر امامی را تا سال 1323، چگونگی تشکیل، فعالیت های کروژ ک های مارکسیستی، سازمان شوراها، کمونیست ایران(یکا) و سازمان انقلابی کمونیستی ایران (ساکا) را در سال های 1323-1350 توضیح دهد. در بخش دوم یک نفر از رهبران و سه نفر از کادرها و اعضای آن تشکل 27 ساله، خاطرات و یادمانده های خود را توضیح می دهد. در این بخش، خاطرات رمضان آزاد، هونان عاشق و هادی پاکزاد گنجانده شده اند. رمضان آزاد که در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت فعالیت خود را با گروه بی نام حمید ستارزاده آغاز کرده بود، چگونگی پیوستن خود را به این گروه و همچنین به یکا و ساکا و فعالیت های هر یک از این گروه ها را بازگو می کند. هونان عاشق، از شاگردان و یاران دیرین باقر امامی نیز چگونگی پیوست خود را به امامی و فعالیت های خود را تا سال 1350 توضیح می دهد. هادی پاکزاد، مسول شعبه اصفهان ساکا در سال های 1348-1349 به اختصار، دلایل بروز شکاف در این سازمان و گرایش عده ای از اعضای آن را به مشی مسلحانه توضیح می دهد و فعالیت های هر یک از این گروه ها را باز گو می کند. بخش سوم این کتاب با عنوان مدارک به گزارش 8 تیر 1311 دادرسی ارتش درباره دادگاه شبکه جاسوسی شوروی در ایران، ارزیابی نیما یوشیج از اشعار باقر امامی و دو مقاله از باقر امامی اختصاص دارد. در متن خاطرات و مدارک این مجموعه تغییری داده نشده است. کاوه بیات یادداشتی بر این کتاب نوشته است. وی می نویسد: تقلیل طیف متنوعی از رنگ های مختلف به یک یا چند رنگ معین، نادیده ماندن آن گوناگونی در این تاکید و توجه متمرکز بر یک یا چند رنگ مشخص، یکی از ویژگی های تاریخ نگاری آسان پسند ماست؛ این مقوله در مورد تاریخ نگاری تحرکات چپ در ایران معاصر نیز صدق می کند. سرگذشت سید محمدباقر امامی و کروژک های مارکسیتی او نیز یکی از آن چندین و چند رنگ متنوع است که در تقلیل بخش چشم گیری از تلاش های فکری و تشکیلاتی گروه های چپ ایران در سال های بعد از شهریور 1320 به فعالیت های حزب توده ایران و شعبه های آن به کلی نادیده مانده است. محمدحسین خسروپناه (1342)، نویسنده این کتاب، تاریخ نگار و دانش آموخته رشته علوم سیاسی ا ست و در زمینه تاریخ احزاب سیاسی و جنبش زنان در ایران پژوهش می کند. وی درصفحه 120 کتاب درباره زندگی پرابهام امامی در دوران جوانی چنین نوشته شده است: امامی تحصیل در مدرسه روس ها را نقطه عطفی در زندگی خود می دانست زیرا مدعی بود که در این مدرسه با مارکسیسم آشنا شده است. در این باره آلبرت سهرابیان و مختارکیا (دو تن از یاران نزدیک امامی) به نقل از باقر امامی می نویسد برخی از معلمان این مدرسه وابسته به حزب بلوشیک بودند. جناح بلشویک حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه برای تبلیغ و ترویج مارکسیسم به آنها ماموریت می داد و دولت روسیه تزاری بدون آگاهی از افکار و عقایدشان آنها را به ایران می فرستاد. یکی از این معلمان، باقر امامی و برادرزاده او سید حسن امامی را از بین دانش آموزان انتخاب می کند و پس از پایان کلاس درس رسمی، پایه های مارکسیسم را به آنها آموزش می دهد و روش آموزش او هم این بود که مباحث مارکسیسم را به صورت املا می گفت و این دو نفر می نوشتند. همچنین در صفحه 199 کتاب نویسنده اعتقاد دارد امامی در تشکیل حزب توده شرکت نکرد و شدیدا مخالف آن بود. وی در نقل قولی از باقر امامی می نویسد: [امامی] می گفت: این حزب، حزب خرده بورژوازی است. تشکیل شده از تمام طبقات متضاد و مختلف المنافع است و اصلا حزب نیست بلکه باند و گروه است. حزب باید از عناصر روشنفکر طبقه کارگر تشکیل شود و پایه حزب کمونیست را محکم پی ریزی کند تا بتواند انقلاب سوسیالیستی را رهبری کرده و آن را به کمونیسم برساند و برای تحقق چنین ایده ای، امامی به این نتیجه می رسد که چاپخانه ای دایر کند؛ زیرا کارگران چاپخانه، روشنفکرترین افراد در یک کشور هستند. او به این فکر افتاد که چاپخانه ای را خریداری کند و کار تشکیلاتی را شروع کند. ...در شاهرود امامی با احمد بسطامی آشنا می شود و بسطامی توجه امامی را به کار تشکیلاتی جلب می کند و در بازگشت به تهران؛ امامی به این فکر می افتد که کلاس یا حوزه مارکسیتی (کرژک) دایر کند و اشخاص به این کلاس ها بیایند، با مارکسیسم آشنایی پیدا کرده و آن کسانی که موضوع را خوب می فهمند و مشتاق کار تشکیلاتی هستند از سایرین جدا کرده و به آنان آموزش بدهد و کادر حزبی تربیت کند تا بتواند از این طریق هسته محکمی به وجود بیاورد. چاپ نخست کتاب سید محمدباقر امامی و کروژک های مارکسیتی او نوشته محمدحسین خسروپناه در 376 صفحه، شمارگان دو هزار و 200 نسخه، بهای 16هزار تومان از سوی پردیس دانش چاپ و منتشر شده است.