خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 31 ارديبهشت 1398 ساعت 11:42 http://www.ibna.ir/fa/longint/275840/آثار-مارسل-موس-دورکیم-فرانسه-مرحله-تجربی-رساند -------------------------------------------------- مترجم رساله «قربانی: ماهیت و کاربرد آن» در گفت‌وگو با ایبنا مطرح کرد: عنوان : آثار مارسل موس، دورکیم در فرانسه را به مرحله تجربی رساند شیوه استادانه موس در تحلیل داده‌ها چیست؟ -------------------------------------------------- لیلا اردبیلی می‌گوید: موس به صورت ضمنی انتقادهایی به دورکیم وارد می‌آورد و به آثارش بسیار بیشتر از تالیفات دورکیم رنگ و بوی تجربی می‌بخشد. متن : خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)ـ مارسل موس یکی از نام هاي برجسته جامعه شناسی فرانسه است که در ایران هم چهره شناخته شده ای است و عناوینی از آثار او به زبان فارسی ترجمه شده است. لیلا اردبیلی از مترجمان و محققانی که پروژه فکری خود را بررسی افکار و اندیشه های موس در آثار مختلفش قرار داده و این بار نیز به واسطه ترجمه رساله قربانی: ماهیت و کاربرد آن نوشته هنری هوبرت و مارسل موس تلاش می کند تا وجه دیگری از اندیشه او را به نمایش بگذارد. به بهانه انتشار این اثر گفت وگویی با وی داشته ایم که مشروح آن را می خوانید: موس را یکی از پیشروان انسان شناسی تطوری می دانند. لطفا درباره او و کارنامه علمی اش در غرب توضیحاتی را ارائه کنید. مارسل موس (1872-1950)، خواهرزاده امیل دورکیم و یکی از برجسته ترین شاگردان وی است که از چهره های سرشناس در جامعه شناسی فرانسه به شمار می رود. شهرت موس را می توان در آثاری دانست که در سالنامه جامعه شناسی با همکاری دورکیم، اوبر و بیوشا نوشته است که از جمله این آثار می توان به رساله ای در باب ماهیت و کارکرد قربانی ، رساله ای در باب پیشکش، چندین صورت از طبقه بندی ابتدایی: مطالعه بازنمایی های جمعی، رساله ای درباب نظریه عمومی جادو و رساله ریخت شناسی اجتماعی اشاره کرد. به گفته پریچارد، در واقع موس را می توان در مسیر سنت فلسفی ای قرار دارد که از مونتسکیو و از طریق فیلسوفان عصر روشنگری، تورگات، کوندورسه، سن سیمون ـ به کنت و پس از او به دورکیم می رسد، سنتی که در آن به جای تحلیل واقعیت با تحلیل مفاهیم و روش هایی غیر از روش استقرایی سروکار دارد؛ آنچه که گاه از آن به عنوان یکی از نقاط ضعف این سنت یاد می شود. اما در این میان موس به دلیل آنکه کمتر از دورکیم روحیه ای فلسفی داشت در راستای رفع انتقادات وارده در رساله های خود سعی کرده است از همان ابتدا به واقعیت های انضمامی بپردازد و در نهایت از دل این واقعیت هاست که می بینیم مفاهیم سردرمی آورند که در این میان رساله پیشکش، قربانی و جادو (یعنی سه گانه ای که بنده از آثار موس آنها را برای ترجمه انتخاب کرده ام) از بارز ترین مصادیق این روند تحقیقاتی محسوب می شود. اگرچه موس به واسطه جانبداری و ارادتی که به دورکیم داشت بسیار تلاش می کرد تا از ایراد هرگونه انتقاد بر دورکیم بپرهیزد، اما به خوبی می توان دید که در این آثار به صورت ضمنی انتقادهایی به دورکیم وارد می آورد و به آثارش بسیار بیشتر از تالیفات دورکیم رنگ و بوی تجربی می بخشد به نحوی که پریچارد اذعان می دارد با تلاش ها و تالیفات موس است که دورکیم در فرانسه به مرحله تجربی راه می یابد. یکی دیگر از دستاوردهای آثار موس برای مردم شناسان و جامعه شناسان در کلیدواژه تامیت نهفته است، بدان معنا که موس در آثار خود تلاش می کند تا با بررسی دامنه محدودی از واقعیت ها ی اجتماعی آن ها را در شبکه ای از تحرکات و فعالیت های اجتماعی بررسی کند و در هیچ یک از آثارش خواننده با مفهوم یا واقعیتی مواجه نخواهد شد که موس آن را در خلا و بدون بررسی ربط آن با سایر واقعیت ها و پدیده های اجتماعی بررسی کرده باشد؛ این موضوع به خوبی نشان دهنده فهم موس از واقعیت است. برای مثال در رساله قربانی، به مانند رساله پیشکش، موس نشان می دهد که چگونه این امور اجتماعی در عین حال که پدیده هایی مذهبی یا اقتصادی هستند با پدیده هایی حقوقی، اخلاقی، زیباشناختی و اسطوره ای نیز در ارتباط اند و همگی پدیده هایی ریختی ـ اجتماعی به شمار می روند و تنها زمانی می توان به آن ها معنا بخشید که آن ها را به عنوان واقعیت هایی انضمامی و مرتبط با سایر واقعیت های اجتماعی بررسی کرد و به این ترتیب است که موس واقعیات اجتماعی را به عنوان پدیده های تام اجتماعی در نظر می گیرد. شما پیش از این هم رساله پیشکش مارسل موس را ترجمه کردید. ترجمه قربانی با چه هدفی انتخاب شده و آیا درباره او پروژه فکری را دنبال می کنید؟ یکی از ویژگی های برجسته موس که شاید دلیل اصلی علاقه من به ترجمه آثار این اندیشمند نیز به شمار می رود آن است که وی در عین حال که مردم شناس و جامعه شناس است محقق زبان سانسکریت و تاریخ شناس ادیان نیز به شمار می رود و در کنار تبحری که در چند زبان نوین اروپایی، از جمله روسی، دارد، محقق زبردستی در زبان های یونانی، لاتین، سانسکریت، سلتی و عبری نیز بوده است که تاثیر این بینش علمی او را می توان در آثارش به وضوح مشاهده کرد. آنچه که موس در رساله ای در باب پیشکش درباره معنای صورت های خاص مبادله در هند و روم باستان بیان کرده نمونه ای از این واقعیت است و از طریق همین بینش زبان شناختی و دانش خوبی که از زبان های اقیانوسیه و اجتماعات بومی در ملانزی و پولینزی، آمریکا و جاهای دیگر داشته توانسته است به مالینوفسکی نشان دهد چگونه در گزارش خود درباره جزیره نشینان تروبریاند نسبت به نهادهای آن ها دچار کج فهمی یا فهم ناکافی شده است دانشی که مالینوفسکی فاقد آن بوده و با همین دانش زبانی است که در مطالعه تطبیقی نهادهای ابتدایی، مانند قربانی و جادو در آثارش توانسته است نشان دهد که محققان میدانی چه چیزهایی را مشاهده نمی کنند. به بیان دیگر، هرجا موس در کتاب هایش قصد دارد تا از مفهومی در میان قبایل و جوامع صحبت کند ریشه شناسی واژگانی آن مفهوم را به دقت مورد بررسی قرار می دهد، گویا این اندیشمند به خوبی بر این امر واقف است که بدون توجه به ظرف زبانی مفاهیم اجتماعی نمی توان تامیت آنها را مورد مطالعه دقیق قرار داد، نکته ای که امروزه پژوهشگران علوم اجتماعی باید به آن دقت نظر داشته باشند. بخشی از پروژه فکری من در ترجمه آثار موس آن است که نشان دهم چگونه محققان میدانی با در نظر گرفتن ریشه شناسی واژگان، و توجه به بافت زبانی ـ فرهنگی ای که واژگان در آن واقع می شوند می توانند به درک هستی یک مفهوم دست یابند و در مرحله بعد با قرار دادن آن مفهوم در ارتباط با سایر واقعیت های اجتماعی به تمامیت آن دست یابند. علاوه بر همه اینها، واقعیات اجتماعی مانند پیشکش، قربانی و حتی جادو اگرچه در نگاه اول به نظر می رسند که در جوامع مدرن جایگاهی ندارند اما با نگاهی دقیق به آنها می توان ردپای این نهادهای به ظاهر بدوی را در دنیای امروزی نیز مشاهده کرد آنچه که من در مقدمه کتاب حاضر به آن پرداخته ام؛ از این رو برای بررسی دقیق وضعیت کنونی این نهادها و ارتباط امر قدسی و عرفی درجامعه خود نیازمند آنیم تا مطالعات بنیادینی که در این خصوص انجام گرفته اند را مطالعه کنیم که این مهم نیز یکی دیگر از دلایل من برای ترجمه کتاب های موس بوده است. درباره کتاب قربانی و شرح فصول آن توضیح دهید. سوال اصلی موس در این اثر چیست؟ کتاب رساله قربانی در پنج فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول با عنوان تعریف و وحدت نظام قربانی موس سعی می کند تا قربانی را به عنوان نظامی یکپارچه در نظر بگیرد که با سایر اجزای نظام اجتماعی در ارتباط است. در موس نمایی کلی از مراسم قربانی ترسیم می کند و سعی دارد نشان دهد که در هر مراسم قربانی چه اجزایی دست اندرکارند. اما در فصل سوم و چهارم نشان می دهد که این اجزا و روندها با توجه به کارکرد عام و خاص مراسم قربانی تغییر می کند و چگونگی این تغییرات را بررسی می کند. و در نهایت در فصل پنجم موس درباره قربانی کردن خدا که در ادیان مختلف وجود دارد سخن می گوید. به اذعان موس هدف این کتاب تعیین ماهیت و کارکرد اجتماعیِ قربانی است که خود بر شانه تحقیقات کسانی همچون تایلور، رابرتسون اسمیت و فریزر استوار است و موس با مقایسه تطبیقی دستاوردهای این تحقیقات در کتاب حاضر به بررسی نقاط قوت و ضعیف هر یک از این نظریه ها می پردازد. مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟ مخاطب کتاب رساله قربانی به طور خاص علاقمندان و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی به ویژه مردم شناسان و جامعه شناسان هستند؛ همچنین از آنجا که موس در اینجا پدیده قربانی را گاه در ادیان مختلف مورد بررسی تطبیقی قرار داده است خواندن این کتاب را به دانش پژوهان دین شناسی و مطالعات تطبیقی ادیان و علاقمندان به مباحث مربوط به امر قدسی و عرفی پیشنهاد می کنم. ترجمه موس چه کمکی به ساحت اندیشه می کند؟ گرچه بعضاً گفته می شود که دوران نظریه های تطوری در مطالعات اجتماعی ـ فرهنگی به پایان رسیده است و این دست از نظریه های کفایت تبیینی خود را از دست داده اند اما باید گفت یکی دیگر از دلایل اصلی من در ترجمه آثار موس در واقع شیوه استادانه ای است که وی در تحلیل داده های خود در آثارش به کار گرفته است که این مهم می تواند در تحلیل اندیشه و پدیده های اجتماعی در ایران به پژوهشگران کمک کند. با خواندن آثار موس محقق می آموزد که چگونه با بررسی داده های به ظاهر نامتجانس در نهایت به تحلیلی دست یابد که پدیده مورد بررسی را در تمامی ساحات اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی ـ دینی در نظر بگیرد و در نهایت به تبیین و توصیفی فربه تامیت پدیده اجتماعی مورد نظر دست یابد، چرا که به گفته موس تمامی پدیده های اجتماعی از آهنگ زندگی انسان و طبیعت پیروی می کنند و در واقع با بررسی آنها درون شبکه ای از معناها می توان به سازوکارهای اجتماعی درون جامعه دست یافت درسی که با خواندن آثار موس به خوبی می توان به فهم آن رسید.