خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 بهمن 1391 ساعت 17:03 http://www.ibna.ir/fa/naghli/159696/انتشار-مقالات-همایش-نهادگرایی-سپاه-انقلاب-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : انتشار مقالات همایش «نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی» -------------------------------------------------- «نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی: مبانی، رویکرد‌ها، چالش‌ها و راهبرد‌ها» عنوان کتابی از مجموعه مقالات همایشی با همین نام است که به تازگی منتشر شده است._ متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی: مبانی، رویکرد ها، چالش ها و راهبرد ها به کوشش معاونت پژوهش مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده و در بر گیرنده 15 مقاله است. مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1390 فراخوانی را برای همایش نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی: مبانی، رویکرد ها، چالش ها و راهبرد ها وگردآوری مقالات آن در چهار محور مبانی و رویکرد های نهاد و نهادگرایی،انقلاب اسلامی، نهاد و نهادگرایی، سپاه، نهاد و نهادگرایی و چالش ها و راهبرد های نهادگرایی در سپاه و نهاد های انقلاب اسلامی منتشر کرد. در مقدمه مجموعه مقالات این همایش آمده است: این محور ها مباحث چرایی، چیستی و چگونگی نهادگرایی را برای سپاه پاسداران پوشش می دهد. در عین حال رویکرد مورد انتظار، روشن شدن وظایف، تکالیف و سیاست هایی بود که در امتثال فرمان رهبر معظم انقلاب به حفظ و تقویت بعد نهادی سپاه می انجامد. فرهنگ نهادی سپاه؛ ماهیت کار، کارکرد ها و ویژگی ها، ویژگی های نهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و راهکار های تقویت آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به سوی سازمانی نهادی با مدیریتی جهادی، رویکرد تطبیقی نهاد و سازمان مبتنی بر مولفه ها و متغیر های الگوی هفت اس(s) و نهاد و نهادگرایی در نظام ارزشی، قانون اساسی، چشم انداز و سیاست های کلی برخی از مقالاتی اند که در این کتاب ارایه شده اند. سیاوش نادری فارسانی، تقی کثیری نژاد، علیرضا نادری خورشیدی و محمود مهام، برخی از ارایه کنندگانِ 15 مقاله این کتابند. مجموعه مقالات نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی: مبانی، رویکرد ها، چالش ها و راهبرد ها را مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قطع وزیری و 439 صفحه با شمارگان 1500 نسخه روانه بازار نشر کرده است.