خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 ارديبهشت 1398 ساعت 18:25 http://www.ibna.ir/fa/gallery/274553/1/غرفه-کشور-چین-عنوان-مهمان-ویژه-نمایشگاه-کتاب-تهران-7 -------------------------------------------------- عنوان : غرفه کشور چین به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران-7 -------------------------------------------------- متن :