خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 28 فروردين 1390 ساعت 12:17 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/101554/آبي-فيروزه-اي-دره-دادجو-ناشر-سپرده -------------------------------------------------- عنوان : «آبي فيروزه‌اي» دره دادجو به ناشر سپرده شد -------------------------------------------------- «آبي فيروزه‌اي» مجموعه داستان دره دادجو، به ناشر سپرده شد. به گفته دادجو، برخي داستان‌هاي اين كتاب با حفظ محور اصلي، اپيزوديك‌اند و بخشي دیگر با بهره‌گيري از اسطوره و افسانه، بيشتر به زنان و در وجه عام‌تر به مسائل انسان نظر دارند.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، دادجو، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره موضوع و فضاي اغلب داستان هاي اين كتاب كه آن را به تازگيبه انتشارات هزاره ققنوس سپرده است، توضيح داد: وقايع داستان هاي اين كتاب اغلب در سال هاي 1310 و 1320 رخ مي دهند و بعضي از داستان ها راوي داناي كل دارند و در برخي نيز از راوي اول شخص استفاده شده است. وي اضافه كرد: بخش دوم داستان هاي اين كتاب اپيزوديك نيستند و در فضايي اسطوره اي روايت شده كه زبان و ساختاري مدرن دارند. اين استاد دانشگاه با توضيح در اين باره كه با وجودمحوريت زنانه برخي داستان ها، مرد بودن يا زن بودن بهانه تحليل رويدادهاي كتاب قرار نگرفته، گفت: با وجود آنكه زنان، قهرمانان اغلب قصه هايم هستند، ديدگاهي انساني را همواره مد نظر داشته ام. به اعتقاد من زنان و مردان گاهي در برابر يكديگر قرار مي گيرند و من معتقد نيستم كه دليل اين تقابل مرد يا زن بودن باشد. به طور كلي، وقتي انسان هادر برخي چالش هاقرار مي گيرند، راه رشد و ترقي دروني آنان متوقف مي شود. نويسنده كتاب موسيقي شعر حافظتصريح كرد: مساله اغلب شخصيت هاي داستان هاي كتاب آبي فيروزه اي، مسايلي است كه از تركيب اجتماع، تفكر و درونيات ناشي مي شوند و اين موضوعات در بخش هاي مختلف كتاب از جنبه هايروانشناسانه بررسي شده است. دادجو در حال حاضر يك مجموعه شعر نيز آماده انتشار دارد. وي همچنيناين روزها ميهمان هر شب برنامه خط عشق و هنر خوشنويسيشبكه هفت سيما در بخش شعرخواني است.