خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 3 خرداد 1390 ساعت 12:55 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/105884/1/شب-منوچهر-ستوده -------------------------------------------------- عنوان : شب منوچهر ستوده -------------------------------------------------- متن :