خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 خرداد 1391 ساعت 14:40 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/139517/درسنامه-گرايش-هاي-طنز-ايران-جهان-منتشر-مي-شو-د -------------------------------------------------- به قلم محسن سليماني با نام «طنزپردازي به زبان ساده» عنوان : درسنامه گرايش‌هاي طنز ايران و جهان منتشر مي‌شو‌د -------------------------------------------------- محسن سليماني از تاليف درسنامه‌اي براي طنز در عرصه‌هاي گوناگون خبر داد. به گفته اين نويسنده و مترجم «طنزپردازي به زبان ساده» اثری مفصل و جامع درباره انواع گرايش‌ها و نگرش‌هاي طنز‌پردازي در ايران و جهان است كه به صورت دو جلدي از سوي انتشارات سروش به چاپ مي‌رسد.- متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، سليماني كه به تازگي كتاب اسرار و ابزار طنزنويسي او راهي بازار كتاب شده است، كتاب طنزپردازي به زبان ساده را به نوعيادامه اين اثر دانست و درباره آنتوضيح داد: در این مجموعه دو جدی که هم اکنون تالیف آنبه نيمه رسيده است،انواع گرايش ها و رويكردهاي طنزپردازي در ايران و جهان تحليل شده است. مترجمآواي وحش افزود: اين اثر به نوعي منبعي براي طنزپردازي به شمار مي آيد كه در آن انواع شيوه هاي و نگاه ها به عرصه طنز مانند طنز نمايشي، طنز تلويزيوني، طنز ژورناليستي و حتي شيوه رايج نوع خاصي از طنز نمايشيمانندSTANDUP COMEDY مرور و بررسي مي شود. كتاب طنزپردازي به زبان ساده سليماني، كهاز معدود آثار منسجم در عرصه شيوه نوشتن طنز محسوب مي شود، به تازگياز سوي انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است.