خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 خرداد 1397 ساعت 11:49 http://www.ibna.ir/fa/report/261501/میراث-تفسیری-جلوه-گاه-تمام-تمدنی-ماست -------------------------------------------------- قراملکی در نشست «مرز میان تفسیر و ترجمه» مطرح کرد: عنوان : میراث تفسیری ما جلوه‌گاه تمام میراث تمدنی ماست -------------------------------------------------- احد فرامرز قراملکی، استادتمام گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، در نشست «مرز میان تفسیر و ترجمه»، گفت: میراث تفسیری در تمدن اسلامی با هیچ میراث دیگری قابل قیاس نیست، زیرا میراث تفسیری ما جلوه‌گاه تمام میراث تمدنی ماست. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با عنوان مرز میان تفسیر و ترجمه پنجشنبه شب (سوم خردادماه) با سخنرانی احد فرامرز قراملکی، استادتمام گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا مودب، عضو هیأت علمی و مدير گروه آموزشی علوم قرآن و حديث دانشگاه قم و سید هدایت الله جلیلی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین علی راد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در ابتدای این برنامه به معرفی و ارائه توضیحاتی درباره کتاب خود با عنوان غرر قرآن از نظریه تا تفسیر پرداخت. وی گفت: اصطلاح غرر قرآنی در ادبیات تفسیری امامیه جایگاه والایی دارد. علامه طباطبائی، نویسنده تفسیر المیزان، آیت الله صادقی تهرانی صاحب کتاب الفرقان و آیت الله جوادی آملی مولف تفسیر تسنیم فراوان در آثارشان از این اصطلاح استفاده کرده اند. این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، افزود: درباره تبیین چیستی، شاخصه و تمایزهای آیات غرر با سایر آیات قرآن کریم، پژوهش چندانی انجام نشده است، هر چند در تفاسیر سه گانه یاد شده این اصطلاح بسیار به کار برده شده است. آیت الله جوادی آملی توضیحی درباره غرر قرآنی ارائه داده، اما پژوهشی نظری درباره این دسته از آیات در کنار آیات محکم، متشابه و ... انجام نشده و آیات غرر در مطالعات علوم قرآنی جایابی نشده اند. حجت الاسلام راد بیان کرد: ما در این کتاب با واکاوی جایگاه غرر در ادبیات عرب و احادیث غرر در سنت امامیه، ابعاد این مفهوم قرآنی را استخراج کرده و تعریف جامع و مانعی از این آیات ارائه داده ایم. بخش دوم کتاب، به تطبیق غرر قرآن در معارف قرآنی اختصاص دارد. با درنظر گرفتن معارف اخلافی، فقهی و اعتقادی، این دسته از آیات در این سه بعد گزینش شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. وی ادامه داد: برای نمونه ما از یک آیه غرر استفاده کرده و نشان داده ایم که احکام فقی، مباحث کلامی و کاربردهای اخلاقی زیادی از آن استخراج شده است. گفتمان غرر قرآن ریشه در سنن نبوی دارد و ایشان در تبیین احکام و مباحث علمی با اصحاب، برخی از آیات را نشان دار کرده و در موقعیت های فراوانی به عنوان گزیده قرآنی مورد استفاده قرار داده اند. این سنت از سوی امام علی (ع) توسعه یافته و همچنین این اصطلاح نزد امام صادق (ع) تثبیت شده است و ایشان برخی از احادیث را نیز از غرر احادیث عنوان کرده اند. در دوران معاصر، علامه برای نخستین بار این بحث را به عنوان یک قاعده از قواعد تفسیر قرآن به قرآن به کار گرفته و بعدها شاگردان ایشان همین قاعده را در تفاسیر خود به کار بسته اند. آیت الله جوادی آملی در تفسیر هر سوره به این دست آیات اشاره می کند. این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تفاوتی میان علامه طباطبائی و آیت الله جوادی در رویکرد به غرر قرآن وجود دارد، گفت: رهیافت علامه در این دست از آیات قرآن، غایت گرا است. آیت الله صادقی نیز چنین رویکردی داشته ، اما رهیافت آیت الله جوادی محتوایی است و با تقسیم محتوا به حکمت نظری و عملی، غرر قرآن دسته بندی شده است. ما تلاش کرده ایم رهیافت دوم را تقویت کنیم، هر چند این دو رهیافت قابل جمع هستند. آیا اساسا مرزی میان تفسیر و ترجمه وجود دارد؟ احد فرامرز قراملکی در ادامه برنامه، در شروع بخش اصلی نشست تخصصی با بیان اینکه به عنوان کاربر علم تفسیر سخن می گوید، گفت: کاربر تفسیر سطوح مختلفی دارد و من در حوزه فلسفه و اخلاق هستم. میراث تفسیری در تمدن اسلامی با هیچ میراث دیگری قابل قیاس نیست، زیرا میراث تفسیری ما جلوه گاه تمام میراث تمدنی ماست. وی ادامه داد: در این رویکرد به تفسیر، من با یک چیزی به نام واقعیت تاریخی در تفسیر روبه رو شدم، به این معنا که چرا در برخی از آیات، مفسران تنها ترجمه و برخی به تفصیل تفسیر کرده اند؟ بسندگی به ترجمه و فراتر رفتن به تفسیر واقعیتی است که می تواند این مسئله را به میان بیاورد که چرا چنین است و باید پرسید مرز میان تفسیر و ترجمه چیست؟ این نویسنده و پژوهشگر، بیان کرد: اینکه آیه ای نیازمند تفسیر است و یا نه، مسئله ای اساسی در علم تفسیر است. به صورت اندک به تمایز بین تفسیر و ترجمه پرداخته شده است. در همین راستا باید پرسید تلقی ما از تفسیر و ترجمه چیست و ما چه انگاره ای از این دو در ذهن داریم. اگر ترجمه و تفسیر را سیستم بدانیم، این دو چه تمایزی با هم دارند. قراملکی افزود: من چند مسئله جزئی را از هم جدا کرده ام. آیا اساسا مرزی میان تفسیر و ترجمه وجود دارد؟ اگر مرزی هست، حقیقی است و یا اعتباری؟ همچنین وجوه تمایز و تشابه این دو چیست و آیا تمایز این دو به تشابه شان باز می گردد؟ شاخصه های این دو چیست؟ مرز ترجمه و تفسیر در تحقق تاریخی این دو چیست؟ ریشه تمایز و مرز میان ترجمه و تفسیر کجاست؟ عامل تفسیرطلبی آیه چیست؟ آیا می توان به نحو معنادار از گذار از ترجمه به تفسیر سخن گفت؟ عوامل موثر در این گذار چیست؟ آیا این عوام درون متنی یا برون متنی اند؟ نقش ذهن مسئله محور در گذار از ترجمه به تفسیر چیست؟ وی در ادامه گفت: برای پاسخ به این سوال باید رویکرد ضابطه ای را از رویکرد توصیفی تاریخی جدا کرد. در گذشته تقریبا بسیاری از آیات در تفاسیر صرفا ترجمه شده اند، اما این آیات رفته رفته کم شده اند. آیاتی هستند که از آغاز سنت تفسیری تفسیر طلبیده اند، آیه 284 سوره بقره از این دست است. تفسیر در مقام تحقق با مواضع کلامی مفسر ارتباط جدی دارد. جدول آیات محکم و متشابه برای مفسران اهل ظاهر و عقل گرا کاملا برعکس هم است. از مهم ترین رسالات پیامبر (ص) تفسیر بود حجت الاسلام سیدرضا مودب، سخنران بعدی نشست نیز درباره این موضوع، بیان کرد: بحث ترجمه و تفسیر پیشینه تاریخی طولانی دارد و شاید بتوان گفت که همزمان با نزول قرآن هم ترجمه و هم تفسیر مطرح بوده است. برخی نخستین مترجم قرآن را جعفر بن ابی طالب می دانند که آیاتی از قرآن را به زبان حبشی ترجمه کرد و نیز سلمان فارسی را در این زمره دانسته اند. عضو هیأت دانشگاه قم، ادامه داد: از مهم ترین رسالات پیامبر (ص) تفسیر بود و امام علی (ع) پس از ایشان از بزرگ ترین مفسران بوده است. ما هم ترجمه و هم تفاسیر مهمی را شاهد بوده ایم. سه دیدگاه درباره نسبت میان ترجمه و تفسیر وجود دارد. یک دیدگاه آن است که این دو مقوله را از هم جدا کرده، تفاوت های مهمی بین این دو دانسته و این دو را از هم بیگانه می داند و تفسیر را به محتوا و ترجمه را مربوط به متن می دانند. وی گفت: دیدگاه دوم این است که نوعی رابطه عام و خاص مطلق بین این دو وجود دارد و ترجمه نوعی تفسیر کوتاه به حساب می آید و در واقع هر ترجمه ای بهره ای از تفسیر دارد. دیدگاه سوم آن است که به جای ناسازگاری و عام و خاص دیدن این دو، ترجمه و تفسیر را دارای رابطه عام و خاص من وجه می داند که در مواردی برخی از ترجمه ها می تواند تفسیر باشد، همچنان که برخی از تفاسیر نیز ترجمه بوده است. حجت الاسلام مودب با اشاره به اینکه، ترجمه و تفسیر انواعی دارند، افزود: ترجمه ها تحت لفظی و یا معنوی هستند. برخی انواع ترجمه را تا 6 قسم برشمرده اند، اما این ها را می توان به همین دو نوع کاهش داد. درباره تفسیر هم گونه های متفاوتی وجود دارد؛ برخی تفسیر را تنها کشف معنا در الفاظ دانسته اند و برخی مانند علامه طباطبایی معتقدند که ما چندان به کلمات و الفاظ کار نداریم و به دنبال کشف مقصدی هستیم که خداوند از مجموع یک سوره اراده کرده و در نتیجه ما در واقع 114 غرض داریم که خداوند برای هر یک سوره ای قرار داده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه قم، اظهار کرد: ترجمه ها بیشتر پایبند به لفظ بوده و سعی می کنند عبارات را جایگزین کنند، در حالی که در تفسیر، مفسر گاهی از یک آیه به آیات دیگر سیر می کند و به همین جهت تفاسیر موضوعی بسیار رایج شده است. در ترجمه، مترجم باید تلاش کند تا متن مورد ترجمه را به زبانی دیگر باز گرداند، اما در تفسیر قرار است محتوا و مراد کشف شود. شأن نزول، پشتوانه مهمی برای تفاسیر هستند، در حالی که برای ترجمه ها شأن نزول ها چنین کاربردی ندارند. وی ادامه داد: اگر شأن نزول یک آیه را بدانیم به راحتی به مراد پی می بریم، اما مترجم باید به ناچار از شأن نزول ها بگذرد. تفسیرها در واژگان مترادف فرصتی برای تبیین مراد آیه دارند در حالی که ترجمه ها چنین نیستند. ترجمه از این رو به مراتب دشوارتر از تفسیر است و برخی معتقدند که هر مترجم باید ابتدا مفسر باشد تا بتواند ترجمه ای ارائه دهد، از این رو ترجمه اهمیت بسیاری دارد. ترجمه هایی که از تفاسیر برخوردار باشند و به نوعی با عبارات توضیحی همراه باشند، ارزشمندتر خواهند بود، در غیر این صورت ترجمه های تحت اللفظی بهره چندانی نخواهند داشت. اشتراک بین تفسیر و ترجمه، فهم متن است سید هدایت الله جلیلی هم در دامه مباحث، گفت: وقتی درباره تمایز ترجمه و تفسیر صحبت می کنیم، باید مشخص کنیم به صورت کلی حرف می زنیم یا مصداقی؟ در سنت اندیشه اسلامی ما دانش مستقلی به نام تفسیر نداریم، بلکه اگر دانشی در این ارتباط شکل گرفته باشد، تفسیر قرآن است که موردی مصداقی است. اصول و قواعد تفسیر در سنت اسلامی در واقع اصول و قواعد تفسیر قرآن بوده و این جای تأمل دارد. در سنت اندیشه اسلامی، ترجمه نیز چنین بوده و به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. وی افزود: در تمایز ترجمه و تفسیر باید روشن شود این دو در چه مقامی متمایز می شوند؛ زمانی این دو از موضع فرایند بودن متمایز می شوند و زمانی فراورده تفسیری از فراورده ترجمه متمایز می شود. بحث بعدی تمایز این دو از حیث تعریف و تحقق است و در این بحث این موارد باید معلوم شود. این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، تصریح کرد: اشتراک بین این دو فهم متن است، در هر دو فرایند فهم متن رخ می دهد. آنچه بین ترجمه و تفسیر تمایز ایجاد می کند، اطلاعاتی است که در تفسیر داده می شود. حاصل تفسیر پیدایش متن جدیدی است که در مقایسه با متن اصلی دارای اطلاعات افزوده است، اما چنین شرطی را نمی توان بالضروره برای ترجمه قائل دانست. جلیلی گفت: باید دید تفسیر و ترجمه چه کارکردهایی دارند. یکی از کارهای تفسیر این است که بین متن و مخاطب چهار فاصله تاریخی، فرهنگی، گفتمانی و زبانی را از بین ببرد. به نظر می رسد در ترجمه تنها فاصله زبانی از بین می رود.