خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 19 اسفند 1397 ساعت 9:17 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/273003/کارنامه-40-ساله-فرهنگ-هنر-زبان-آمار-منتشر -------------------------------------------------- به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی؛ عنوان : کارنامه 40 ساله فرهنگ و هنر از زبان آمار منتشر شد -------------------------------------------------- مشاور وزیر و دبیرستاد چهلمین سال انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد از انتشار «کتاب زمانه فرهنگ، کارنامه چهل ساله فرهنگ و هنر از زبان آمار» خبر داد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی محمدی گفت: انتشار این مجموعه یکی از مهم ترین برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهلمین سال انقلاب اسلامی است. وی افزود: کارنامه فرهنگی این انقلاب قلمروهای گوناگونی را دربرمی گیرد. دستاورد نهادهای متنوع و گوناگون فرهنگی، نهادهای دیداری و شنیداری و بخش فرهنگ و هنر را شامل می شود. در این کتاب کوشش شده است تا از منظر آمار و گزارش کمّی در بخش محدود و مشخص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برشی از تصویر فرهنگی ٤٠ سال گذشته ترسیم شود. دبیرستاد چهلمین سال انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: آمارهای کمّی این گزارش معطوف به تولیدات و محصولات و فعالیت های فرهنگی و هنری است. این آمارها بیشتر سویه تولید را نشان می دهند نه سویه مصرف را. محمدی درباره محتوای این کتاب افزود: آمارهای این گزارش شامل دو دسته کلی هستند. دسته اول آمار فعالیت ها و اقداماتی که از سال ٥٧ وجود داشته و تا سال ٩٦ استمرار پیدا کردهاند، اطلاعات ثبتی برخی از این آمارها در ٤٠ سال موجود بوده و برخی موارد به دلیل نداشتن منابع ثبتی، اطلاعاتی از آن ها در دسترس نبوده است. وی افزود: دسته دوم شامل فعالیت ها و اقداماتی می شود که از سال های پس از ٥٧ و در ٤٠ سال گذشته شروع شدهاند و اطلاعات پایه آن ها به سال ها یا دهه های اخیر بازمی گردد؛ مانند رسانه های دیجیتال، کانون های فرهنگی هنری مساجد، موسسات فرهنگی هنری، کانون های تبلیغاتی و ... مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره شاخص های فرهنگی ٤٠ ساله گفت: بیش از ٣٠ شاخص فرهنگی در این کتاب تدوین و بررسی شده که منبع مناسبی برای پژوهشگران و سیاستگذاران فرهنگی کشور است. وی با اشاره به آمار و شاخص های استانی افزود: در این کتاب اقلامی که برش استانی آن قابل دسترس بوده، از نگاه شاخص های فرهنگی اندازه گیری و رتبه بندی شده است. دبیر ستاد چهلمین سال انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از زحمات تمامی معاونت ها و سازمان ها در تهیه این گزارش قدردانی کرد.