خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 فروردين 1390 ساعت 10:04 http://www.ibna.ir/fa/naghli/101652/قصه-های-غولی-قدير-محسنی-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : «قصه‌های غولی» قدير محسنی منتشر شد -------------------------------------------------- عباس قديرمحسني از نويسندگان حوزه‌ي كودك و نوجوان است. كتاب قصه‌هاي غولي اين نويسنده كه داستان يك غول مهربان است چند روز پيش منتشر شد. متن : ايبنان نوجوان: بابا قدير كيهان بچه هادر مقدمه ي كتاب تازه اش نوشته است: واقعاً نمي دانم اين غول از كجا آمد، كي آمد، چطوري آمد؟ فقط مي دانم دلم مي خواست يك غول داشته باشم كه با همه ي غول ها فرق داشته باشد. يك غول متفاوت كه مهربان و بي آزار باشد و در آسمان زندگي كند. بعد دنبال اتفاقاتي رفتم كه مي توانست براي غول اتفاق بيافتد. غول اين كتاب از يك بطري متولد مي شود و در آسمان جاودانه مي شود و هفت مرحله را از تولد به بعد طي مي كند كه در هر مرحله اتفاقي برايش مي افتد و ماجراهاي داستان را رقم مي زند. آقاي غول اين كتاب خيلي خيلي ناگهاني از چراغ جادو آزاد مي شود و يك عالمه ماجرا را پشت سر مي گذارد. بالاخره بعد از مدتي سر به راه مي شود و با خانم غول ازدواج مي كند و صاحب هفت تا بچه غول قد و نيم قد مي شود. اما اين پايان ماجرا نيست؛ زندگي غول ها هميشه پر از حادثه هاي جورواجور است كه برآوردن آرزوهاي رنگ وارنگ آدم ها فقط يكي از آن هاست. اين كتاب 112 صفحه اي با تصويرگري مهناز انصاري برا ي نوجوانان منتشر شده است. انتشارات پيدايش اين كتاب را با بهاي 2700 تومان به بازار كتاب عرضه مي كند.