خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 تير 1390 ساعت 16:15 http://www.ibna.ir/fa/naghli/108691/نظر-ارشاد-معافيت-مالياتي-كتابفروشي-هاست -------------------------------------------------- بهمن دری در گفت‌وگو با ایبنا عنوان : نظر ارشاد، معافيت مالياتي كتابفروشي‌هاست -------------------------------------------------- معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: درباره معافيت مالياتي ناشران و كتابفروشان،‌ اعتقاد ما به عنوان مرجع تشخیص معافیت مالیاتی در موسسه‌های انتشاراتی و فرهنگی اين است كه كتابفروشي‌ها از ماليات معافند./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، بهمن دريدر اين باره گفت: در بحث ماليات، كتاب فروشي ها در زمره موسسه هاي انتشاراتي و فرهنگي قرار دارند و بدين ترتيب از ماليات معافند. دري اضافه كرد: سازمان امور مالياتي بخشنامه اي داده كه بايد اين بخشنامه با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق قانون مصوب سال 80 تنظيم شود؛ كه اگرچه این چنین تنظيمشده است، ولي اين دوستان برداشتسليقه اي وتفسيري دارند؛ معتقدم فصل الخطاب این اختلاف معاونت حقوقي رياست جمهوري است. وي افزود: طبق وعده داده شده، چند روز پيش نامه اي را به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال كرديم كه بر اين مبنا اعتقاد وزارت ارشاد به عنوان وزارتخانه مرجع تشخيص معافيت در موسسه هاي انتشاراتي و فرهنگي اين است كه كتاب فروشي ها مانند ناشران از معافيت مالياتي برخوردارند. معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخبهسوال ديگري درباره رویکرد این معاونت به قائم مقامي وزير در حوزه شعرگفت: بنده معتقدم هركسي در حوزه قائم مقامي شعر و ادب منصوب شود، معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين حوزه كمك خواهد كرد. ما در این معاونت از دیگر معاونت ها وآقاي طالبيان در مقام قائم مقام شعرحمايت خواهيم كرد. وي اضافه كرد: حوزه معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سخنگو ندارد و خبرنگاران نبايد به شايعه توجه كنند. مرجع اطلاع رساني و خبر، خود معاونت فرهنگي و روابط عمومي اين وزارتخانه است كه بايد از آنها كسب اطلاع كرد. خبرنگار حرفه اي شايعه سازي نمي كند.