خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 31 مرداد 1392 ساعت 11:06 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/172221/گنجینه-خاطرات-معلم-عشایری-منتشر-می-شود -------------------------------------------------- در نوبت دوم چاپ عنوان : «گنجینه خاطرات و معلم عشایری» منتشر می‌شود -------------------------------------------------- کتاب «گنجینه خاطرات معلم عشایری» نوشته محسن حیدری‌راد، نویسنده و معلم بازنشسته استان کهگیلوئیه و بویراحمد از سوی نشر چویل شهرستان یاسوج به چاپ دوم می‌رسد._ متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،حیدری راد گفت: برگزیده ای از خاطرات حضور و تروریسم در ایلات عشایر را سال 89 به نثر ادبی در کتاب گنجینه خاطرات معلم عشایری منتشر کردم. وی عنوان کرد: اکنون این کتاب کمیاب شده و طی توافقی که با ناشر داشتم مقرر شد کهکتاب بهچاپجدید برسد. حیدری راد گفت: بین معلم عشایری و معلم عادی آموزش وپروش فرق زیادی هست که بسیاری از مردم از آن اطلاعی ندارند. من در این کتاب سعی کردم تا برگزیده ای از دیده ها و شنیده هایم را به نثر ادبی برای علاقه مندان و جستجوگران بنویسم. این معلم 59 ساله ساکن شهرستان یاسوج اظهار کرد: الگویم در نگارش این کتاب، محمد بهمن بیگی مدیر کل تعالیم عشایر بوده که منش و شخصیت این مرد نیکوکارانگیزهنگارش کتاب شده است. این کتاب از سوی نشر چویل واقع در شهرستان یاسوجتجدید چاپ می شود.