خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 بهمن 1398 ساعت 10:53 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/286423/تاریخ-تفکر-سیاسی-دوره-قاجاریه-بازنویسی-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : ​«تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه» بازنویسی می‌شود -------------------------------------------------- کتاب «تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه» نوشته داریوش رحمانیان که از سوی انتشارات پیام نور منتشر شده بازنویسی می‌شود. متن : داریوش رحمانیان به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: بازنویسی و تکمیل کتاب تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه که پیش تر نوشته ام را در دست کار دارم تا آن را دوباره نویسی کنم و مطالب تکمیل تری را در این زمینه ارائه دهم. این استاد تاریخ ادامه داد: این کتاب پیش تر به عنوان درسنامه و از مجموعه کتاب های آموزشی دانشگاه پیام نور در رشته تاریخ بود و اطلاعات آن را با شتاب نوشته ام و اکنون می خواهم بازنویسی کنم و مطالب بیشتری را به آن بیفزایم. وی عنوان کرد: این کتاب گزارش کوتاه اندیشه سیاسی دوره قاجاریه، از آغاز تا جنبش مشروطه در ایران است و تلاش شده تا به کوتاهی و فشردگی هرچه بیشتر تحولات و نمودهای اصلی روندها و جریان های عمده قدیم و جدید اندیشه و ادب سیاسی آن روزگار را گزارش و واکاوی کند. لازم به ذکر است، در ویرایش نخست این کتاب به شرح تداوم و تحول دو جریان کهن و سنتی سیاست نامه نویسی و فقه سیاسی، چگونگی ورود مفاهیم و آموزه ها و اندیشه های سیاسی جدید به دایره فکر و فرهنگ و ادب ایرانی، افزایش کوتاه آثار و اندیشه های پاره ای از نواندیشان و نوگرایان و چالش سنت و تحدید در جریان جنبش مشروطه و بازتاب های آن در آثار و نوشته های موافقان و مخالفان مشروطیت پرداخته شده که هر یک در این کتاب فصلی را به خود اختصاص داده اند.