خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 8 خرداد 1397 ساعت 14:44 http://www.ibna.ir/fa/book/261664/آخرین-رمان-میگل-د-اونامونو-دوباره-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : آخرین رمان میگل دِ اونامونو دوباره منتشر شد -------------------------------------------------- «خاله تولا» آخرین رمان میگل دِ اونامونو نویسنده و فیلسوف اسپانیایی است که با موضوع مادر نوشته شده است. میگل دِ اونامونو نقش مهمی در روشنگری اسپانیا داشت. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، میگل دِ اونامونو آثار تحلیلی ارزشمندی دارد. او نویسنده ای است که چهره شاخصی همچون بورخس در وصف او می نویسد و ستایشش می کند. در میان آثار تحلیلی او می توان به کتاب های: عشق و پداگوژی (1902) کتابی بین رمان و نقد، به منزله اثری گروتسک و کاریکاتوروار که جامعه ادبی را برمی آشوبد و روش های تربیتی دوران را با هجوی خاص به استهزا می گیرد؛ قدیس مانوئل نیک شهید (1930) که هماورد تنگاتنگ باور ناباوری است؛ دن سالندالیوی شطرنج باز (1930)؛ و یک انسان بی چاره پولدار (1930) اشاره کرد. مه (1914) که به طنز آن را نیبُلا می خواند؛ اَبِل سانچز (1917) که فاقد قدرت ادبی خاصی است؛ سه رمان نمونه و یک مقدمه (1920)؛ و خاله تولا (1921) از معروف ترین رمان های میگل دِ اونامونو است. رمان جذاب و خواندنیخاله تولا نوشتهمیگل دِ اونامونو را پیش از این با ترجمه نجمه شبیری منتشر شده بود. نولا شخصیت سرسخت بلندترین رمان اونامونو، بیانگر آغاز زمزمه گذر از سنت به مدرنیته اسپانیا و طرح مسائل فمینیستی از سویی و در اصل بیانگر شخصیت پارادوکسیکال نویسنده ای با زیربنای تفکر اگزیستالیست که هم نسل ادبی خویش سرآمده بوده و هم در هم نسلان خویش و نویسندگان آتی تاثیرگذار، نویسنده ای که از سویبزرگانی چون بورخس ستوده شد. شبیری در چاپ جدید این کتاب مقدمه ای نوشته است و در این مقدمه درباره نویسنده و کتابش توضیح می دهد: دُن میگل دُ اونامونو هر آنچه هست و می اندیشد در کتاب سرشت سوگناک هستی یا همان درد جاودانگی تعریف می شود. این استاد دانشگاه در ادامه از اونامونو می نویسد: متفکری صاحب سبک، دچار دردهای اگزیستانسیالیستی، نویسنده، منتقد، شاعر، تحلیل گر و در اصل فیلسوفی که دردِ بودن و جاودانگی دارد. نکته قابل توجه در زندگی وی، زیستن در اوج انهدام و انقراض و بروز سال فاجعه اسپانیاست. در 1898 اسپانیا آخرین مستعمراتش یعنی (کوبا، جزایر فیلیپین پوارتوریکو و گوام) را از دست می دهد و این امر باعث می شود که چند متفکر متعهد به سوگ این افول نشسته، تا راه چهاره ای برای اقتدار از دست رفته اسپانیا بیابند. شبیری در ادامه می نویسد: این متفکرین با سلایق و خلق وخوهای متفاوت، یکصدا با انتخاب نمادین واژه کاستیل، در پی نجات اسپانیا با رویکردهای ملی و گاه بس ریزبینانه دورهم جمع شدند. بازیافت هویتی در خطر، اتحادی را سبب شد که نهایتاً مقدمه ظهور نسلی ادبی شد که مهم ترین اعضای آنرا میگل دِ اونامونو، آثورین خوسه مارتینث رویث، آنتونیو ماچادو، آنخل گانیبت، رامون ماریا دِ بایه این کلان، پیو باروخا، ریکاردو باروخا، رامیرو دِ مائثتو، انریکه مِسا، و رامون منندث پیدال تشکیل می دهند. نسلی که بی تردید در راس آن دُن میگل دِ اونامونو قرار داشت. در نهایت گروهی نویسنده، تحلیل گر و شاعر در جامعه حضور یافتند که هرکدام به نوعی در جامعه شاخص بودند. اونامونو، سلطان تضاد و اقتدار؛ آثورین ریزبین و جزیی نگر؛ آنتونیو ماچادو، شاعری متعهد و بی تکرار؛ آنخل گانیبت، عارف مسلک؛ رامون بایه این کلان، خالق آثاری به نام کج و معوج با گریزی به مدرنیسم؛ پیو باروخا، پزشک منزوی متأثر از فلاسفه؛ ریکاردو باروخا، نقاشی ادامه دهنده راه فرانسیسکو گویا؛ مائثتو، تئوریسین سیاسی و متأثر از نیچه؛ انریکه دِمِسا، شاعر و منتقد تئاتر؛ و رامون منندث پیدال، فیلولوژیست و مورخ. مترجم خاله نولا می افزاید: این گروه در ابتدا تصمیم به حذف یا بازسازی سنت داشتند، اما با گذر زمان نه تنها به سوی آن بازگشتند که همه موجودیت وطن را در ریشه ها به جست وجو نشستند. دوباره زنده کردنِ دن کیشوت و تصویر کاستیل به عنوان نماد اسپانیا، الگوی کارشان شد. در این راستا اونامونو با اولین سخنرانی هایش به استاد این نسل بدل گردید. اوانمونو یک باسکی تمام عیار و تکرو بود. روح ناآرام او به سختی دیگر را برمی تافت. او هیچ حزبی غیر از حزب خوش را به رسمیت نمی شناخت و می گفت: من به حزب خودم تعلق دارم و اگر کسی در آن وارد شود، آن را منحل می کنم و حزب دیگری برپا خواهم کرد. شاید تنها نقطه کوری که در جاه طلبی چنین شخصیتی در راستای نوشتارش به جای مانده، این باشد که چرا من دن کیشوت را نیافریدم؟ چرا سپر آهنین، شمشیر مضحک و پیاله ریش تراشی پیش از من سروانتس را جاودانه کرد؟ او بسیار نوشت، مثل غالب نود و هشتی ها و شاید بیش از تمام استادان همدوره اش چون بایه این کلان، اما هرگز سرِ تسلیم در مقابل روح هراس زده اش خم نکرد. وی با وحشت از مرگ و در حال گریز از فناپذیری، به بستر تسلیم و تا آخرین لحظات از من حرف زد، از غروری که اسپانیای رو به انهدام را روح می بخشید و در نهایت جاودانه شد، آن سان که هماره در پی آن می گشت. شبیری در معرفی نویسنده رمان خاله تولا می نویسد: دن میگل دِ اونامونو (سپتامبر 1864 ـ دسامبر 1936) در استان باسک متولد شد. مادر او، سالومه دِ خوگو، و پدرش، فلیکس دِ اونامونو، تاجری بود که در مکزیک ثروتی به دست آورده بود. میگل سومین فرزند از شش خواهر و برادر بود. او در پنج سالگی، پدر را از دست داد. در دوران نوجوانی کتابخانه پدری مکانی بودکه بیش از هرجایی او را به هیجان می آورد و مجذوب می ساخت. آن جا بود که جهانِ کتاب را کشف کرد. در جوانی، دختری به نام کنچالیثارراگادِ گِرنیکا نظر او را جلب کرد و به زنی در معنای عشق پاک و در نهایت مادر فرزاندش بدل شد. میگلِ جوان بارها در دوران طولانی نامزدیش تصمیم گرفت تا دنیای مادی و فردی خویش را کنار بگذارد و خود را وقف کلیسا کند. در اصل از همان دوران با دغدغه های اعتقادی دست و پنجه نرم می کرد. در 1880 برای تحصیل فلسفه و ادبیات به مادرید سفر کرد ولی در پی همان حس قوی نوستالژیک، گاه بهانه زادگاهش را می گرفت. مادرید ایمان او را ضعیف می کرد و می گفت: آنقدر به شرعیات فکر کردم و پی تحلیل منطقی و عقلانی رازها رفتم، تا ایمانم را از دست دادم. عقل به تنهایی نمی توانست راه گشای مسایل عرفانی او باشد و همواره در پی یافتن راهی دیگر برای حل این معما می گشت. او تحصیلاتش را در فلسفه و ادبیات به پایان برد و کرسی زبان یونانی در دانشگاه سالامانکا را از آن خود کرد و پس از چندی به ریاست دانشگاه برگزیده شد. این سِمت چندان دوام نیاورد و به دلیل مسائل سیاسی از آن خلع و در دوران دیکتاتوری پریمو دِ ریبرا به جزیره فُواِرته بنتورا تبعید شد. وی با روحیه آزادی خواهی به فرانسه گریخت و تا سال 1930 در آن جا اقامت گزید. در بازگشت به وطن، بار دیگر ریاست دانشگاه را به دست آورد و تا 31 دسامبر 1936 (سال آغاز جنگ داخلی اسپانیا) که مرگ صفحه زندگیش را بست در آن سِمت باقی ماند. کتاب خاله تولا نوشته میگل د ِ اونامونو با ترجمه نجمه شبیری در 168 صفحه با شمارگان 1000 نسخه به بهای 15هزار تومان از سوی انتشارات نگاه راهی بازار نشر شد.