خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 تير 1398 ساعت 22:05 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/277784/1/تهرانگردي-احمد-مسجد-جامعي-مناسبت-روز-قلم-2 -------------------------------------------------- عنوان : تهرانگردي احمد مسجد جامعي به مناسبت روز قلم-2 -------------------------------------------------- متن :