خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 خرداد 1395 ساعت 13:20 http://www.ibna.ir/fa/doc/book/236680/طنز-طنزینه-هدایت-بعد-۲۰-سال-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : ​«طنز و طنزینه هدایت» بعد از ۲۰ سال منتشر شد -------------------------------------------------- کتاب «طنز و طنزینه هدایت» اثر دکتر همایون کاتوزیان از سوی انتشارات پردیس دانش منتشر و روانه بازار نشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب طنز و طنزینه هدایت اثر دکتر همایون کاتوزیان که به بررسی طنزهای هدایت در کتاب های علویه خانم، حاجی آقا، توپ مرواری و نامه های هدایت به شهید نورائی پرداخته، از سوی انتشارات پردیس دانش منتشر شد. این کتاب از ۹ فصل تشکیل شده، که درباره ی طنز، طنز دوره ی هدایت، مقوله ی ادبی طنزینه، طنز و طنزینه در آثار هدایت، طنزنامه های هدایت، علویه خانم و ولنگاری های دیگر، حاجی آقا و توپ مرواری، نامه های هدایت و نامه های هدایت به شهید نورائی اسامی این ۹ فصل است. کتاب طنز و طنزینه هدایت در سال ۱۹۹۵ در تهران حروف چینی و در انگلستان غلط گیری شد، ولی در تهران مجوز انتشار نیافت. در سال ۲۰۰۳، که سده هدایت بود، فرصتی پیش آمد تا نشر آرش آن را در سوئد چاپ کند. این کتاب اگر چه چاپ شد، انتشار وسیع نیافت و در عمل به محاق فراموشی افتاد. در بخشی از این کتاب می خوانیم: هدایت یکی از استادان طنز در ادبیات فارسی قرن بیستم میلادی است و طنز او، در انواع و اقسامی که دارد، آکنده از انگیزه های درونی و از جمله خشم نویسنده است. این خشمی است انگیخته از خشونت های خارجی، از اُملی ها و عقب ماندگی های اجتماعی، از تحجرهای ادبی، از زورگویی های سیاسی، از تحقیر و استخفافی که در اجتماعی و ادبیات نسبت به خود می بیند و دست آخر، از خود و نفرتی که نسبت به کمبودهای خود حس می کند. محمدعلی همایون کاتوزیان که درایرانوی را به نامهمایون کاتوزیانو در خارج از ایران به نامهما کاتوزیاننیز می شناسند،اقتصاددان،تاریخ نگار، کاوشگرعلوم سیاسیومنتقد ادبیاست. او به طور همزمان مطالعاتش را در زمینه تاریخ و ادبیات ایران تا سطح پیشرفته آکادمیک ادامه داده است و نتایج این مطالعات را می توان در تنوع آثار چاپ شده او دید. تا کنون از او بیش از هفت کتاب در زمینه تاریخ و ادبیات ایران به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است. تجارت بین الملل، خاطرات سیاسیخلیل ملکی، صادق هدایتو مرگ نویسنده، صادق هدایت، زندگی و افسانه یک نویسنده ایرانی، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نقدی بربوف کورهدایت و سعدی، شاعر عشق و زندگی اسامی برخی آثار منتشر شده اوست. کتاب طنز و طنزینه هدایتاثرهمایون کاتوزیان در ۳۱۱ صفحه و به بهای ۲۰ هزار تومان در شمارگان یک هزار و ۱۰۰ نسخه از سویانتشارات پردیس دانشروانه بازار نشر شده است.