خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 مهر 1389 ساعت 11:51 http://www.ibna.ir/fa/naghli/85073/رماني-رضيه-انصاري-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : رماني از رضيه انصاري منتشر شد -------------------------------------------------- «شبيه عطري در نسيم» رماني از رضيه انصاري است كه از سوي نشر «آگه» منتشر شد. داستان اين كتاب درباره زندگي برخي از ايرانيان ساكن آلمان و دلمشغولي‌هاي آنان است.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، انصاريرمانش را با شرح حال زندگيگروهي از ايرانيانينوشته كه به نظر مي رسددر موقعيتي دوگانه نسبت به هويت خود قرار گرفته اند و در نوعي سردرگمي خلسه وار با روزمرگي دست و پنجه نرم مي كنند. شبيه عطري در نسيم از فصل هاي مختلفي تشكيل شده و بخشي از فصل بگذار بر زمين خود بايستم اين گونه نوشته شده است: اگر دوستش نداشت كه سر كوچك ترين چيزها الم شنگه راه نمي انداخت. بعد هم برود بنشيند پيش اين و آن، به قول كيا دوست هاي فمينيستش كه خودشان هم سوراخ دعا را گم كرده اند، مدام ناله كند و عيب رو كيا بگذارد اگر عيب هاي خودش كم باشد. هي بگويد همه مردها سر و ته يك كرباسند... شبيه عطري در نسيم، نوشته رضيه انصاري، پاييز امسال(89)، به شمارگان 1100 نسخه از سوي نشر آگه منتشر شد.اين كتاب 128 صفحه اي با قيمت 2500 تومان ارايه مي شود.