خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 خرداد 1388 ساعت 13:09 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/41503/لهجه-افغان-زباني-تازه-بي-واسطه-براي-مخاطب-ايراني -------------------------------------------------- در نشست نقد و بررسي كتاب «گل سرخ دل افگار» مطرح شد عنوان : لهجه افغان، زباني تازه و بي‌واسطه براي مخاطب ايراني است -------------------------------------------------- كامران محمدي، نویسنده و منتقد، در نشست نقد كتاب «گل سرخ دل افگار» گفت: زبان داستاني خاوري (نويسنده كتاب) زباني جديد براي خواننده ايراني است كه به ترجمه تبديل نشده. اين زبان يكي از ويژگي‌هاي نثر او است که به داستان‌هايش بسيار كمك كرده است.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاي ايران(ايبنا)، كامران محمدي، نويسنده و روزنامه نگار، در نشست نقد و بررسي كتاب گل سرخ دل افگار، نوشته محمد جواد خاوري، كه عصر ديروز(4خرداد) در كانون ادبيات ايران برگزار شد، با اشاره به عدم توجه اين نويسنده به موضوعات جنگ و مهاجرت، با طرح سوالي اين گونه گفت: سوالي كه مطرح است، آن است كه آيا استفاده نكردن نويسنده اي كه از دل جنگ و مهاجرت در آمده، از اين موضوعات درست است ياخير؟ وي افزود: بعد از خواندن اين داستان ها به آن حس عجيب در جمله معروف هايدگر كه زبان خانه وجود است، رسيدم؛ چرا كه ما تا به حال ما يا فقط ترجمه ديده ايم و يا فارسي خودمان را خوانده ايم. اما در اينجا با زباني مواجهيم كه هم قابل فهم است و هم فارسي نيست. اين زبان،حد فاصل زبان فارسي و بيگانه است و واقعا آدم دنياي ديگري را در آناحساس مي كند. اين منتقد خاطر نشان كرد: به نظر من، استفاده خاوري از زباني كه يك زبان جديد براي خواننده ايراني است، يكي از ويژگي هاي نثر او است که به داستان هايش بسیار كمك كرده. همچنين بهره گيري او از اين زبان، سبب شده كه ما با وجودي مواجه شويم كه بدون ترجمه همقادر است ما رابه آنجا هدايت كند. محمدي با تاکید براستفاده خاوري، از تكنيك موازي در خلق داستان ها و بهره گيري از تكنيك هاي داستاني مدرن در اغلب آنها، اظهار داشت: نويسنده اين كتاب، مانند يوسف عليخاني، خيلي به باورها و افسانه هاي قديمي توجه دارد و همانطور كه عليخاني به شكل بكر، ساختاري حكايتي را در داستان هايش حفظ كرده است؛ خاوري به شكلي دست نخورده (غير از دو داستان اول) با اين موضوع برخورد نكرده و از داستان سوم به بعد تكنيك هاي داستان پردازي و روايت به معناي مدرن در فضاهاي داستاني او مشهود است. نويسنده كتاب خدا كه اشتباه نمي كنداضافه كرد: اين داستان ها با حكايتي قديمي به موازات يك اتفاق در زمان حال جلو مي روند، ولي اوج اين روايت ها كه همان استفاده از افسانه هايقديمي است، در داستان چهار طرف قبله ديده مي شود. محمدي در ادامه توضيح داد: بسياري از داستان هاي خاوري جزئي يا عملگرا نوشته شده اند؛ اما نمي دانيم چرا تصويري نيستند. وي همچنين گفت: اگر چه خاوري به جنگ و مهاجرت نپرداخته، ولي به شدت علاقمند بهبود اوضاع در جامعه اش است، به همين دليل شيوه روايت در بيشتر داستان هاي اوحالت شعاري پيدا كرده است، گويادرصدد استبه خواننده پند اخلاقي بدهد. نشست نقد و بررسي كتاب گل سرخ دل افگار، عصر ديروز (4خرداد) با حضور بهناز علي پور گسكري، محمد رضا گودرزي و كامران محمدي در كانون ادبيات ايران برپا شد.