خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 مرداد 1397 ساعت 12:09 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/264535/1/بازدید-مدیرعامل-خانه-کتاب-روند-نخستین-روز-طرح-تابستانه -------------------------------------------------- عنوان : بازدید مدیرعامل خانه کتاب از روند نخستین روز طرح تابستانه کتاب -------------------------------------------------- متن :