خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 مهر 1387 ساعت 10:49 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/27157/مشكل-صنعت-نشر-حل-شود-تعامل-ايجاد-مي-شود -------------------------------------------------- راهكارهاي تعامل قانوني ناشر و مولف/21_ مدير نشر آتنا: عنوان : مشكل صنعت نشر حل شود، تعامل ايجاد مي‌شود -------------------------------------------------- مديرمسوول نشر آتنا گفت: مشكلات موجود بر سر راه تعامل قانوني ناشر و مولف، ريشه در مسايل اقتصادي دارند و اگر مشكل صنعت نشر كشور حل شود، اين تعامل نيز تا اندازه بسيار زيادي ايجاد خواهد شد. متن : احمد عباسيه كهن در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، افزود: نوع كالاي توليدي در چرخه كاري مولف و ناشر، به گونه اي است كه اصطلاحا ديرفروش ناميده مي شود، زيرا هرگز به يك كالاي فرهنگي مانند كتاب نمي توان مانند كالاهاي مصرفي نگاه كرد؛ كالاهايي كه هم سريع و هم به صورت كامل به فروش مي روند. در چنين شرايطي مشكلات متعددي بين ناشر و مولفبه وجود مي آيد. وي ادامه داد: حتي در حوزه انتشار كتاب هم تفاوت هايي در فروش اين كالاي فرهنگي وجود دارد. مثلا كتاب هاي تخصصي، مخاطبان كم تري دارند و به نسبت كتاب هاي عمومي ديرتر به فروش مي رسند و طبيعتا پيامدهاي آن ها براي ناشر و مولف بيشتر است. عباسيه كهن افزود: بايد بپذيريم اقتصاد نشر در ايران با مشكلات متعددي روبه روست كه پخش و فروش كتاب فقط يكي از آن هاست. بالا بودن و ثابت نبودن قيمت كاغذ، افزايش نرخ خدمات در حوزه چاپ و نشر و ساير مشكلات از اين نوع، بر تعامل ناشر و مولف تاثيرگذار است. در مجموع اگر اقتصاد نشر سامان و رونق بگيرد، تعامل موردنظر بين ناشر و مولف نيز راحت تر ايجاد خواهد شد. وي با اشاره به اين كه در بسياري از موارد، هيچ قرارداد قانوني بين ناشر و مولف براي انتشار يك اثر منعقد نمي شود، اظهار داشت: هم اكنون در اكثر موارد همه چيز به صورت توافقي بين ناشر و مولف به امضا مي رسد، در حالي كه بايد قراردادها بهشكل تخصصي و قانونمند تنظيم شوند. مديرمسوول نشر آتنا افزود: به نظر من اتحاديه ناشران و كتاب فروشان مي تواند در ايجاد تعامل قانوني بين ناشر و مولف، نقشي تعيين كننده داشته باشد و مشاوره هاي سودمندي به طرفين بدهد. نشر آتنا كه از سال 1374 كار خود را آغاز كرده است، در حوزه هاي تاريخ، مديريت و ادبيات فعاليت مي كند.