خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 تير 1398 ساعت 22:04 http://www.ibna.ir/fa/gallery/277783/1/تهرانگردي-احمد-مسجد-جامعي-مناسبت-روز-قلم-1 -------------------------------------------------- عنوان : تهرانگردي احمد مسجد جامعي به مناسبت روز قلم-1 -------------------------------------------------- متن :