خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 23 مرداد 1398 ساعت 18:54 http://www.ibna.ir/fa/gallery/279583/1/نشست-صلح-ادبیات-داستانی -------------------------------------------------- عنوان : نشست صلح و ادبیات داستانی -------------------------------------------------- متن :