خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 10 بهمن 1397 ساعت 9:30 http://www.ibna.ir/fa/gallery/271356/1/سومین-دوره-اهدای-جایزه-نشان-استاد-ابوالحسن-نجفی -------------------------------------------------- عنوان : سومین دوره اهدای جایزه و نشان استاد ابوالحسن نجفی -------------------------------------------------- متن :