خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 بهمن 1397 ساعت 21:36 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/271707/1/بزرگداشت-آیت-الله-جوادی-آملی -------------------------------------------------- عنوان : بزرگداشت آیت الله جوادی آملی -------------------------------------------------- متن :