خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 تير 1390 ساعت 13:16 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/110237/علیزاده-رمان-ماه-تمام-داستانی-فقدان -------------------------------------------------- در نشست نقد رمان «ماه تمام» مطرح شد عنوان : علیزاده: رمان «ماه تمام» داستانی از فقدان است -------------------------------------------------- رمان «ماه تمام» اثر معصومه چاوشی که امسال توسط نشر آموت چاپ شده، عصر پنج‌شنبه در دفتر همین انتشارات با حضور برخی از منتقدان، نقد شد. فرحناز علیزاده، یکی از منتقدان حاضر در جلسه، این رمان را با توجه به آن‌چه «نقد لاکانی» خواند، توصیف‌گر نوعی فقدان انسانی دانست._ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) در این نشست، تکین حمزه لو، فرحناز علیزادهو میثم نبیبه نقد اين رمان پرداختند. فرحناز علیزاده، در ابتداي اين برنامه گفت: داستان كتاب ماه تمام به شیوه یادداشت های روزانه نگاشته شده است و داستان دختری به نام آیلار را روایت می کند که به تازگی مدرک دکترای خود را گرفته و مطبی را برای فعالیت باز کرده است. او در روند داستان،عشقی حقیقی را جست و جو مي كند. وي افزود: داستان به شیوهکلاسیک نگاشته شده و در این اثر با توالی زمانی روبرو هستیمكهدر نهایت با دیدن حبیب در زلزلهبم گشوده می شود. عليزاده با اشاره به وجوه نقد لاكاني توضيح داد: از مهمترین مواردی که از منظر نقد لاکانی می توان به آن پرداخت عنصر انتظار است. لاکان اشاره دارد که در درون هر فرد عنصری به نام فقدان وجود دارد و همه بر اساس میلی درونی به دنبال عاملی هستیم که بتواند این خلاء عاطفی و روحی را جبران کند. این میل از منظر افلاطون به شکل تمایل برای تصاحب زیبایی به صورت دايمی بیان می شود. اين منتقد در ادامه اضافه كرد: در داستان با دختری روبرو هستیم که گذشتهموفقی داشته و پله های ترقی را به بهترین شکل طی نموده. وی همیشه در دانشگاهاز شاگردان برتر بوده. اما با این حالاحساس شادی و موفقیت نمی کند. ويحتي نسبت به خواهر کوچکش در مواردی احساس ضعف و کاستی، يا حسادت دارد. علت این فقدان را می توان از منظر مطالعات فرهنگی نیز بررسی کرد. عليزاده با اشاره به ابعاد شخصيت پردازي در اين كتاب از منظر روانشناسي يونگ توضيح داد:از منظر روانشناختی یونگبا سه بخش روبرو هستیم. نهاد سایه، نقاب ومادینه روان. نقاب به این معنا است که افراد برای مورد تایید قرار گرفتن از جانب اجتماع احتیاج به زدن نقاب های مختلف بر صورت خود هستند و فرد در صورتی که نتواند این نقاب را حفظ کند از سوی جامعه طرد شده و به انزوا کشیده می شود. وي تصريح كرد: این امر در دنیای ذهنی شخصیت دختر داستان نیز دیده می شود. اوزنی صبور و عاشق پیشه است که نباید ابراز عشق کند و تنها انتظار عشقی را بکشد که قرار است به سراغش بیاید. شخصیتی که باید از عشق ها چشم پوشی کند تا از سوی جامعه مورد تایید قرار بگیرد. براین اساس می توان نتیجه گرفت که این دختر، دیگری را سر منشاء خوشبختی خود می پندارد. عليزاده همچنين اضافه كرد: رمان ماه تمام فصل بندی های مختلفی دارد که نشان دهنده یک چرخهکامل زیستی است که از منظر شخصیت اصلی روایت می شود. فصل هایی با عناوین ماه زده،ماه محاق، ماه چهارده، ماه گرفته وماه تمام که متناسب با ویژگی و حس و حال هر فصل انتخاب شده اند. وي در پايان گفت: اين داستان در بخش هاي پايانيبسیار سریع به جمع بندی می رسد. ازمواردی که می توانست به قوت این فصل بیفزاید، روایت این فصل در زمان حال بود که می توانست جنبه های مستند گونه زلزله بم را بهتر و زنده تر به خواننده منتقل کند. تکین حمزه لو، نيز در بخش ديگري از اين جلسه نقد درباره كتابماه تمام گفت:در ابتدا باید دو عامل را جزو قابلیت و ویژگی هایاين اثربرشمرد.كه يكيجسارت نویسنده در انتخاب سوژه است وديگريتصویری واقعی است که ازجامعه پزشکان ارايه می کند. وي افزود: شخصیتی که نویسنده انتخاب کرده دارای ویژگی های استنادی و رئال است و به درستی توانسته شرایط جامعه امروز را از منظر این کاراکتر بیان کند. شخصیتی که علی رغموپژگي هايي مانندزیبا بودن وتحصیلات، همچنان در ملال به سر می برد. وي افزود: نویسنده در اين اثر توانستهبا ارايه دورنمايی بسیار زیبا ازرشته پزشکی مشکلات و مسايل پشت پرده ایکه این قشر با آن دست و پنجه نرم می کنند را ارايه دهد. عواملی که در بسیاری موارد از دید مردمان عادی پنهان می ماند. حمزه لو تصريح كرد: بخش های نخستین رمان دارای ریتمی کند است وفقط با بیان ذهنیات آیلار سپری می شود و اين موضوع سبب تکراری شدن برخی بخش ها شده است. ضمن آنكه از مواردی که می توانست به بیان استیصال شخصیت کمک کند، حضور پر رنگ تر دیگر شخصیت ها همچون پدر و مادر آیلار است. اما اين دوتنها حضوری سایه وار در زندگي قهرمان داستان دارند. میثم نبی، نيز در بخش هاي پاياني ايننشست نقد توضيح داد:از منظر شخصیت پردازی آن چه را که به عنوان نقص باید قلمداد کرد این است که بسیاری از ویژگی های رفتاری شخصیت اصلی گنگ است و این گنگ بودن به معنای ابهامی نیست که خواننده خود بتواندبه آن ها پي ببرد. وي افزود: تمایل نویسنده در ارايهتاریخ و زمان نشان دهندهاین است که داستان رویکردی رئال دارد. اما باید پرسید که چقدر در این امر موفق بوده است. بهره گیری از اتفاقات و مسايل اجتماعی و سیاسی هر دوره وتلفيق آن با تنه و تم اصلی داستان نيز می توانند درعمق بخشی به اثر کمک کنند. رمان ماه تمام نوشته معصومه چاوشی، پنجشنبه، 16تير در دفتر نشر آموت نقدشد.اين رمان بهار امسال (90) از سوي نشر آموت به چاپ رسیده است.