خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 ارديبهشت 1398 ساعت 18:34 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275145/1/نشست-بررسی-ترجمه-نشر-آثار-کودکان-نوجوانان-نمایشگاه-کتاب-56 -------------------------------------------------- عنوان : نشست بررسی ترجمه و نشر آثار کودکان و نوجوانان در نمایشگاه کتاب _ 56 -------------------------------------------------- متن :