خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 7 آذر 1389 ساعت 14:25 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/89014/نخستين-اثر-عروس-هلندي-فارسي-نگاشته -------------------------------------------------- عنوان : نخستين اثر عروس هلندي به فارسي نگاشته شد -------------------------------------------------- مولف حوزه دامپزشكي از انتشار كتابي با عنوان «پرورش، نگهداري و بيماري عروس هلندي » خبر داد و گفت: اين كتاب نخستين اثر به زبان فارسي درباره عروس هلندي است._ متن : دكتر احسان مقدس در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)گفت: نگهداري از پرندگان زينتي يكي از سرگرمي هاي مفيد و جالب بسياري از افراد جامعه است. اين پرندگان طيف وسيعي از پرندگان دست آموز را تشكيل مي دهد كه هركدام ويژگي هاي مخصوص به خود را دارند و در اين ميان طوطي سانان از توجه بيشتري برخوردارند. وي هدف از نگارش كتاب را آشنايي خوانندگان با پرنده اي به نام عروس هلندي دانست و افزود: عروس هلندي نوعي طوطي كوچك كاكل دار است كه منشا آن كشور استراليا است. عروس هلندي پرنده اي كوچك، زيبا و دلنشين است كه قابليت تقليد صدا دارد و زيبايي دل انگيز اين پرنده باعث شده كه آدمي از ساليان بسيار دور به پرورش و نگهداري از اين پرنده علاقه مند شود. اين مولف حوزه دامپزشكي با اشاره به اين كه تاريخ اهلي شدن عروس هلندي چندان مشخص نيست، افزود: البتهبه نظر مي رسد كه حداقلهزار سال قبل اين پرنده براي نخستين بار توسط ساكنان بومي استراليا اهلي شده و پس از مهاجرت اروپایيان به استراليا، برخي از آنان در سفرهاي خود به اروپا، اين پرنده را به كشورهاي ديگر بردند. وي يادآور شد: عروس هلندي علاقه مندان فراواني دارد و بيشتر علاقه مندان اين پرنده را كودكان، زنان خانه دار و اشخاص تنها تشكيل مي دهند؛ به اين دليل كه طبيعت آرام پرنده و تقليد صداي محدود آن باعث مي شود تا همنشين مناسبي باشد. مقدس با تاكيد بر اينكه اين كتاب ابتدا به تاريخچه پرورش عروس هلندي پرداخته است، افزود: مباحثي نظير خصوصيات پرورش عروس هلندي، انتخاب و خريد پرنده، هزينه نگهداري از پرنده، تقليد صدا، رفتار شناسي، تغذيه و نژادهاي مختلف و همچنين بيماري هاي عروس هلندي در اين كتاب تشريح شده است. وي مخاطبان اين كتاب را طيف وسيعي از پرورش دهندگان عروس هلنديو همچنين دكتران دامپزشك برشمرد و افزود: كتاب پرورش، نگهداري و بيماري عروس هلندي در شمارگان 2 هزارنسخه، بهاي 35 هزارريال پاييز 89 از سوي نشر نيلوبرگ منتشر شد.