خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 مرداد 1393 ساعت 8:00 http://www.ibna.ir/fa/naghli/204242/همایش-مناسبات-فکری-ایران-عثمانی-برگزار-مي-شود -------------------------------------------------- به همت پژوهشکده تاریخ اسلام عنوان : همایش «مناسبات فکری ایران و عثمانی» برگزار مي‌شود -------------------------------------------------- گروه تاریخ جریان‌های فکری جهان اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام همایش «مناسبات فکری ایران و عثمانی» را بهمن‌ماه امسال برگزار می‌کند. مورخان ایرانی در دولت عثمانی، تاثیر تاریخ‌نگاری ایرانی بر تاریخ‌نگاری عثمانی از اهداف این همایش است. متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از پژوهشكده تاريخ اسلام، همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی در صدد است تا در گام نخست، تعاملات و پیوندهای فکری جامعه ایران و عثمانی را در عصر متقدم (قرون 7 تا 12 هجري قمري) مورد توجه قرار دهد و محملی برای هم اندیشی در این حوزه ایجاد کند. محورهای همایش: 1- تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تاثیر آن ها در انتقال اندیشه ها - سازگاری ها و ناسازگاری های سیاسی - ایلات و عشایر - مهاجرت ها - اقتصاد و بازرگانی - تحولات جهانی و اثرگذاری آن در مناسبات فکری ایران و عثمانی 2- انتقال علوم و ادبیات - علوم پایه - علوم طبیعی - علوم انسانی - متون نظم و نثر ادبی 3- تصوف و عرفان - تصوف و عرفان از خراسان تا آناتولی - شکل گیری مکاتب عرفانی و صوفیانه - تولید متون عرفانی و صوفیانه 4- ادیان، مذاهب و فرق - اقلیت های دینی و انتقال اندیشه ها - اشتراکات و افتراقات دینی و مذهبی - تجلی باورهای دینی و مذهبی در آثار هنری و معماری ایران و عثمانی 5- نظام آموزشی - نظام آموزشی در عثمانی و نقش و سهم ایرانیان در تاسیس و تحول آن - نظام آموزشی و تحول مفهومی آن ها از تصوف گرایی به سوی فقه گرایی - استادان مدارس عثمانی و نقش ایرانیان در این میان - متون آموزشی و تحول آن در مدارس عثمانی و نقش ایرانیان در تولید آن ها 6- اندیشه تاریخ نگاری - مورخان ایرانی در دولت عثمانی - تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر تاریخ نگاری عثمانی - ترجمه متون تاریخی فارسی در عثمانی - تاریخ نگاران ترک و سهم آن ها در تولید متون تاریخ نگاری فارسی در عثمانی 7- اندیشه کشورداری - میراث کشورداری ایرانی در دوره عثمانی - دولتمردان ایرانی در تشکیلات حکومتی عثمانی - تاثیر سیاست نامه ها و اندرزنامه های ایرانی بر اندیشه کشورداری در عثمانی - آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات: 30 شهریور - آخرین فرصت ارسال اصل مقالات: 30 آبان - تاریخ برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن 1393