خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 مرداد 1398 ساعت 18:17 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/279448/زنانی-زنده-اند-یا-زندگی-می-کنند -------------------------------------------------- در نقد و بررسی کتاب «زنانی که زنده‌اند» در قم مطرح شد؛ عنوان : زنانی که زنده‌اند یا زنانی که زندگی می‌کنند؟ -------------------------------------------------- سیدمرتضی شاهترابی، داستان‌نویس و مننتقد ادبی گفت: زنان در مجموعه داستان «زنانی که زنده‌اند» اثر «فریبا چلبیانی»، به معنی واقعی فقط زنده‌ هستند؛ و زندگی نمی‌کنند. متن : به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم، مجموعه داستان زنانی که زنده اند اثر فریبا چلبیانی با حضور سیدمرتضی شاهترابی داستان نویس و منتقد ادبی و جمعی از علاقه مندان به ادبیات داستانی در موسسه فرهنگی هنری اقالیم احساس برگزار شد. مرتضی شاهترابی در ابتداء با اشاره به نام مجموعه داستان مورد اشاره، گفت: این کتاب نامش را از نخستین داستانش گرفته و از این جهت می توان گفت نویسنده یک انتخاب جسورانه داشته است، چرا که نویسندگان مجموعه داستان معمولاً نام کتابشان را از قدرتمندترین داستان کتاب انتخاب می کنند و آن داستان را در میانه های اثر می گذارند که خواننده ناگزیر شود کنجکاوانه اثر را بخواند و به داستان مورد نظر برسد. وی اضافه کرد: نویسنده جسورانه همان داستانی را که نام کتاب از آن گرفته شده، در پیشانی و آغاز اثر می گذارد که خواننده تکلیفش با کتاب روشن شود و اگر این انتخاب خوشایندش باشد، دیگر داستان ها را هم بخواند. این منتقد ادبی نخستین داستان این مجموعه را قدرتمندترین داستان آن ارزیابی کرد و گفت: از نوع نگاه به موضوع، تم و ساختار روایی این داستان قدرتمندترین داستانِ مجموعه است و دیگر داستان های کتاب هر کدام به یک شکل بسط و گسترش همین تم در ساختارهای روایی متفاوت را بر عهده دارند. شاهترابی دومین داستان قدرتمند مجموعه را سومین داستان این مجموعه معرفی کرد و افزود: سومین داستان مجموعه با عنوان ضرباهنگ تداعی گر شناگر و جان چیور است و جالب اینکه هر دو، روایتگر تنهایی شخصیت اصلی داستان و سرگشتگی او در یاد و خاطره همسر هستند. وی بیان کرد: همه داستان های زنانی که زنده اند تاریخ گذاری شده اند و می توانند کرونولوژی داستانی نویسنده و بیانگر سیر تحول قلم، نگاه و رویکرد او در دوره های مختلف باشند. نکته قابل توجه اینکه داستان ها از سال های مختلف نویسندگی نویسنده گزینش شده و کنار هم قرار گرفته اند و در کنار هم یک نگاه کلان را درباره زن و زندگی زنان می سازند. این داستان نویس به حضور فعال زن در این کتاب پرداخت و یادآور شد: زن در تمامی داستان های این مجموعه گاهی در نقش شخصیت اصلی، گاهی شخصیت فرعی و گاه شخصیت مکمل حضور دارد. زنان داستان ها با رفتارها و افکار سنتی برخی در جایگاه و خانواده سنتی هستد و برخی از سنت عبور کرده اند و در جایگاهی امروزی و حتی فرامدرن قرار گرفته اند. شاهترابی دغدغه و نگرانی زنان در این مجموعه را امری کلیدی برشمرد و تصریح کرد: ازدواج و روابط زنانه در داستان های مختلف کتاب دیده می شود و بیشترین امری که به آن پرداخته شده، دغدغه و نگرانی زنانی است که در بند باورها و رفتارهای سنتی مانده اند. از طرف دیگر مأموریت، تشکیلات و مبارزه و گذشتن از خود برای انجام مأموریت برای زنان غیرسنتی هم به نحوی در این مجموعه دیده شده است. این داستان نویس و منتقد ادبی در پایان با اشاره به اینکه زنان در این داستان ها فقط زنده هستند و در واقع زندگی نمی کنند، گفت: زنان این مجموعه داستان چه در دنیای خیالی و داستانی، چه در دنیای واقعی و بیرونی همگی تنها هستند؛ زنانی که چه در زندگی عادی، چه در زندگی سازمانی و غیرعادی، به دنبال یافتن و داشتن توجه و مهربانی دیگران اند، اما پیوسته از این مهربانی و جایگاه و حق شان بی نصیب اند و علل و عوامل مختلف نمی گذارد به حق شان برسند.