خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 23 بهمن 1397 ساعت 13:32 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/271798/نسبت-علوم-انسانی-کاربرد-منظر-علم-شناسی-فلسفی-بررسی-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی بررسی می‌شود -------------------------------------------------- نشست «نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به همت گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی با همکاری پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی نشست علمی نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی برگزار می شود. در این نشستغلامحسین مقدم حیدری درباره موضوع رابطه قدرت- معرفت در پیدایش علوم انسانی، مهدی معین زاده درباره موضوع تاملی در نسبت زمان و پراکسیس و مالک شجاعی جشوقانی درباره موضوع فلسفه علوم انسانی و مناسبات نظر و عمل، سید محمد رضا امیری تهرانی درباره موضوع تلازم دوگانه نظری- کاربردی در علوم اجتماعی، علیرضا منصوری درباره موضوع ملاحظاتی درباب وجه علمی و تکنولوژیک علوم انسانی و علیرضا منجمی درباره موضوع مدل علم شناختی برای فهم نسبت علوم انسانی و کاربرد سخنرانی می کنند. دبیری این نشست راعلیرضا منجمی به عهده دارد. نشست نامبرده روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن اجتماعات برگزار می شود.