خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 بهمن 1390 ساعت 11:17 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/128463/1/گفتگو-محمد-حسین-حلیمی-گرافیست -------------------------------------------------- عنوان : گفتگو با محمد حسین حلیمی-گرافیست -------------------------------------------------- متن :