خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 تير 1393 ساعت 13:40 http://www.ibna.ir/fa/naghli/202946/دبیر-خانه-خبرنگاران-کتاب-ایران-سردبیر-دو-فصلنامه-معرفی-شدند -------------------------------------------------- جدیدترین انتصابات در خانه کتاب عنوان : دبیر «خانه خبرنگاران کتاب ایران» و سردبیر دو فصلنامه معرفی شدند -------------------------------------------------- سردبیر «فصلنامه تخصصی کتاب قرآن و حدیث»، دبير «خانه خبرنگاران كتاب ايران» و سردبیر «فصلنامه تخصصی نقد کتاب ايران و اسلام» معرفی شدند. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) طی حکمی از سوی نجفعلی میرزایی، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد به سردبیری فصلنامه تخصصی کتاب قرآن و حدیث منصوب شد. متن حکم مدیرعامل موسسه خانه کتاب به شرح زیر است: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد سلام علیکم ضمن تبریک حلول ماه پر خیر و برکت بهار قرآن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، نظر به شخصیت شامخ و ارجمند شما در عرصه قرآن شناسی و کتاب پژوهی قرآنی و نیز موفقیت های تاریخی شما در عرصه نقد و بررسی کتاب، جناب عالی را به "سردبیری فصلنامه تخصصی کتاب قرآن و حدیث" منصوب می نمایم. امیدوارم با تکیه بر لطف الهی و با کارنامه علمی ـ قرآنی درخشان شما در حوزه و دانشگاه و نظر به گستره ارتباط شما با اهالی قرآن پژوهی جامعه علمی کشور آغاز این فصلنامه تخصصی نقد کتاب در حوزه قرآن و حدیث در ماه قرآن کریم به دست توانای شما سرفصل جدیدی برای ارتقا بخشی به محصولات علمی این میدان باشد. این فصلنامه تخصصی کتاب قرآنی، از سری جدید فصلنامه های تخصصی نقد کتاب ایران است که موسسه خانه کتاب ایران اخیراً در لبیک به برخی از راهبردهای رهبری معظم انقلاب اسلامی در ضرورت توسعه نقد و بررسی، مهندسی و مدیریت کتاب ایران راه اندازی کرده است. چنان که به مناسبت آغاز به کار دیگر فصلنامه های تخصصی تأکید شد، این فصلنامه های تخصصی منحصراً در حوزه نقد و بررسی کتاب کار خواهند کرد و در واقع به عنوان بخش جدیدی از مدیریت نشر ایران به شمار می آید تا کتاب های خوب و وزین و یا قابل نقد و واکاوی به طور طبیعی و با روند و روالی ثابت در چرخه نقد و بررسی قرار گیرند. اسدزاده دبیر خانه خبرنگاران کتاب ایران شد طی حکمی از سوی مدیرعامل موسسهخانه کتاب، محمدرضا اسدزاده به دبيری خانه خبرنگاران كتاب ايران منصوب شد. متن حکم مدیرعامل موسسه خانه کتاب به این شرح است: جناب آقای محمدرضا اسدزاده سردبير محترم خبرگزاری كتاب ايران با سلام و آرزوی قبولی طاعات نظر به اهميّت راهبردي رسانه در توسعه كتاب و كتابخوانی و ارتباط وثيق بررسی تمام ابعاد مهندسی كتاب ايران به جريان رسانه و به تبع آن اهميّت كانونی خبرنگاران حوزه كتاب، با توجه به تخصّص، مهارت، مديريت و سابقه درخشان جناب عالی در عرصه فرهنگی و كتاب، شما را به "دبيری خانه خبرنگاران كتاب ايران" منصوب می كنم. - شناخت تمام سرمايه های انسانی ما در حوزه تخصّصي خبرنگاری كتاب - تأسيس بانک خبرنگاران كتاب كشور - تدوين طرح های حمايتی از خبرنگاران كتاب - آسيب شناسی وضعيت فعلی و طرح و برنامه راهبردی برای توسعه و تحول امر خبرنگاری كتاب - برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی، دانشی و مهارتی اين حوزه برای خبرنگاران و علاقه مندان به اين حوزه - حمايت از تشكیل انجمن خبرنگاران كتاب ايران - شناخت مشكلات و نيازهای خبرنگاران حوزه كتاب و برنامه ريزی برای خدمت رسانی و تسهيلات حمايتی از آنان مانند تشكيل صندوق حمايت از خبرنگاران كتاب ايران از جمله برنامه هايی است كه با رويكرد علمی و راهبردی با حضور حرفه ای، مقتدر و حكيمانه شما در اين جايگاه قابليت تحقق دارند. مانند هميشه يادآوری می كنم كه مطالبات رهبری انقلاب اسلامی و چارچوب اصلی ارزش های اسلامی و ايرانی و سياست كلان فرهنگی و فكری دولت اسلامی ما، به عنوان مهم ترين اركان حركت فكری ماست. رحیمی ریسه سردبیر فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام شد همچنین طی حکم دیگری از سوی مدیرعامل موسسه خانه کتاب، دکتر احمدرضا رحيمی ريسه به سردبیری فصلنامه تخصصی نقد کتاب ايران و اسلام منصوب شد. متن حکم مدیرعامل موسسه خانه کتاب به این شرح است: جناب آقای دکتر احمدرضا رحيمی ريسه سلام علیکم ضمن تبریک حلول ماه پر خیر و برکت بهار قرآن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، نظر به سابقه درخشان شما در حوزه کتاب پژوهی ایران در حوزه ايران و اسلام و موفقیت های قابل توجه در این عرصه، جناب عالی را به "سردبیری فصلنامه تخصصی نقد کتاب ايران و اسلام" منصوب می نمایم. امیدوارم با تکیه بر لطف الهی و با بهره گیری از پشتکار و تجربه خود و کارشناسان این عرصه، آغاز این فصلنامه تخصصی نقد کتاب در حوزه ايرن و اسلام در این ماه پر برکت به دست توانای شما سرفصل جدیدی برای ارتقا بخشی به محصولات علمی این میدان باشد. این فصلنامه تخصصی نقد کتاب، از سری جدید فصلنامه های تخصصی نقد کتاب ایران است که موسسه خانه کتاب ایران اخیراً در لبیک به برخی از راهبردهای رهبری معظم انقلاب اسلامی در ضرورت توسعه نقد و بررسی، مهندسی و مدیریت کتاب ایران راه اندازی کرده است. چنان که به مناسبت آغاز به کار دیگر فصلنامه های تخصصی تأکید شد، این فصلنامه های تخصصی منحصراً در حوزه نقد و بررسی کتاب کار خواهند کرد و در واقع به عنوان بخش جدیدی از مدیریت نشر ایران به شمار می آید تا کتاب های خوب و وزین و یا قابل نقد و واکاوی به طور طبیعی و با روند و روالی ثابت در چرخه نقد و بررسی قرار گیرند.