خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 مهر 1399 ساعت 16:21 http://www.ibna.ir/fa/film/296321/بررسی-شعر-مقاومت-دفاع-مقدس-حضور-ناصر-فیض-علی-محمد-مودب -------------------------------------------------- عنوان : بررسی شعر مقاومت و دفاع مقدس با حضور ناصر فیض و علی محمد مودب -------------------------------------------------- بررسی شعر مقاومت و دفاع مقدس با حضور ناصر فیض و علی محمد مودب/ببینید متن :