خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 25 بهمن 1392 ساعت 0:06 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/193820/جوایز-ادبی-نویسنده-تعهدآور -------------------------------------------------- شقایق قندهاری؛ مترجم برگزیده جایزه جهانی کتاب سال: عنوان : جوایز ادبی برای نویسنده تعهدآور است -------------------------------------------------- شقایق قندهاری، مترجم برگزیده در جایزه جهانی کتاب سال گفت که جوایز ادبی سبب دلگرمی و تعهد بیشتر فعالان این حوزه می‌شود و انگیزه فعالیت بهتر و متعهدتر رایجاد می‌کند. متن : قندهاری به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت:جوایز ادبیموجب رفع خستگی نویسندگان، مترجمان و محققان می شودو زمینه دلگرمی و تعهد بیشتر فعالانحوزه فرهنگ و ادب را به وجود می آورد. مترجم مجموعه داستان عشق زن خوباظهار کرد:رمان محمد که به بخشی از زندگی حضرت پیامبر(ص) اشاره دارد، داستان مردی یهودی را توصیف می کند که از طرف سران یهود مامور تحقیق درباره زندگی و چگونگی پیامبری حضرت محمد(ص) می شود. او در گزارش های پی در‍ پی نتیجه فعالیت هایش را برای سران قومش می فرستد. مترجم کتاب الماس ادامه داد: مرد یهودی با توجه به شواهد و قرائنی که به دست می آورد، از شخصیت و زندگی پیامبر(ص) مطلع و در ظاهر مسلمان می شود اما از درون حاضر نیست دست از انکار بردارد و حتی برای لحظه ای درباره واقعیت ها تامل کند. در این مدت نیز پیامبر و یارانش، دوگانگی مرد یهود را احساس می کنند و درمی یابند کهرفتار ایشانسوری است. مترجم رمان پیش از آنکه بخوابم ادامه داد: محمد رمان روان و خوش خوانی است که مخاطب فارغ از پیش زمینه فکری درباره مساله پیامبری حضرت محمد(ص)، قادر به برقراری ارتباط با اثر است که این مساله نیز یکی از دلایل من برای انتخاب و ترجمه آن بود؛ چرا کهاین مساله از المان هایی است که ترجمه و جهانی کردن اثر را راحت تر می کند. قندهاری همچنیناظهار کرد: حداقل پنج تا 6 ماه با این کتاب مانوس بودم و به این سبب رمان محمد بخشی از زندگی روزانه ام را به خود اختصاص داده بود. در این مدت هم جلساتی با آقای حسن بیگی داشتم تا در ترجمه اثر امانت دار باشم و زبان و لحن ایشان را در کار رعایت کنم. رمان محمد: پیام آور ایمان، سخاوت و بخشش نوشته ابراهیم حسن بیگی و با ترجمه شقایق قندهاری به زبان انگلیسی از سوی انتشارات شمع و مه در لندن منتشر شد.