خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 27 بهمن 1387 ساعت 17:21 http://www.ibna.ir/fa/naghli/32772/داستان-های-كوتاه-بزرگ-علوی-بررسی -------------------------------------------------- در قالب یک کتاب عنوان : داستان‌های كوتاه بزرگ علوی بررسی شد -------------------------------------------------- كتاب «ادبيات زندان»(نقد و بررسي داستان‌های كوتاه بزرگ علوی)، نوشته «روح‌الله مهدی‌پور عمرانی» است، با ويراستاری مهدی خطيبی، كه اخيرا از سوی انتشارات «آفرينش» روانه بازار كتاب شده است./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين كتاب با بخش هایی چون مقدمه به قلم محمد فتحي، ناشر، و به جاي مقدمه نوشته روح الله مهدی پورعمرانی، پيش گفتار اول و پيش گفتار دوم آغاز شده است. نويسنده در نوشتار خود با نام به جای مقدمه درباره انگيزه ها و علايقش از دوران نوجوانی وموضوعاتی چون پايداری و سرگذشت در بند مانده های تاريخ ادبيات، سخن گفته است. او در شرح اين خاطره ها از مسعود سعد سلمان و اشعار در بند او، ناصر خسرو قباديانی و خاقانی شروانی نام برده و در ادامه چنين گفته است: پس از همه اين ها بود كه ورق پاره هاي زندان بزرگ علوي را ديدم و در روزهايي كه از دشواري نوشتن اين مجموعه، فارغ می شدم، سروده هاي لرد بايرون به دستم رسيد. آيا اول و آخر اين ژانر ادبي، همين كتاب ها بوده و خواهد بود؟ آيا ادبيات زندان يك نوع ادبي است؟ پايه گذار و پيشگام اين نوع ادبي در ايران كيست؟ و كيفيت كارش چگونه است؟ آيا می توان در حوزه ادبيات نثر، براي ادبيات پايداري و زندان، در تاريخ معاصر ايران، پيشتاز و پيشقراولي تعيين كرد؟ پور عمراني در جايي ديگر از مقدمه درباره روحيات بزرگ علویو تجربيات و خلق و خوي او پس از سال هاي زندان اين گونه توضيح داده است: او در طول چهار سال زندان، با فضاي حاكم بر زندان هاي كشور، با خلق و خوي زندانيان - اعم از عادي و سياسي - با رفتار و روان شناسي زندانيان آشنا شد. دستاوردهايي كه با هيچ وسيله ديگر و در هيچ جاي ديگري با اين كيفيت قابل دستيابي نبودند. بزرگ علوي با كوله باري از تجربه از زندان آزاد شد. او حتي در زندان، داستان هاي كوتاه پادنگ، ستاره دنباله دار، انتظار و رقص مرگ را نوشت. مولف در بخش پاياني مقدمه كتاب گفته است:بزرگ علوي هر كه بود و هر چه كه نكرد، يك كار عمده انجام داد و آن فتح باب نوعي از ادبيات است كه به ادبيات پايداري و زندان مشهور شد... در این کتاب گزينش داستان ها، براساس دوره هاي تاريخي زندگيو نويسندگي بزرگ علوي صورت گرفتهو نقدهاي كوتاهيدرباره شاخص ترين داستان هايش نوشته شده است. بخش اول كتاب از صفحه۳۲ تا۳۶ به برشمردن سالشمار زندگي و آثار بزرگ علوي، كتاب شناسي وی، گزيده مقالاتش و ارزيابي ها و جايزه ها،اختصاص دارد. عنوان بخش دوم كتاب، علوی و نقدنويسی است و در بخش سوم به نقد و بررسي داستان هاي كوتاه بزرگ علوي پرداخته شده است. گزيده داستان هاي كوتاه، عنوان بخش چهارم كتاب ادبيات زندان است كه در آن سرفصل هايي چون: از مجموعه چمدان(چمدان، سرباز سربي،شيك پوش)، از مجموعه نامه ها(گيله مرد، يه ره نچكا، دز آشوب، خائن، پنج دقيقه پس از دوازده)، از نشريات و مجله ها(پادنگ، انتظار، در به در، وبا)ارزيابي مي شود. بخش پنجم نيز شامل نمايه كتاب است. كتاب ادبيات زندان(گزيده و گزينه پيرامون داستان هاي كوتاه بزرگ علوي)نوشته روح الله مهدي پور عمراني و ويراسته مهدي خطيبي، زمستان امسال(۱۳۸۷) از سوي انتشارات آفرينش به شمارگان۲۰۰۰ نسخهبه چاپ رسيده است. اين كتاب ۴۰۰ صفحه و قيمت آن ۶۰۰۰ تومان است.