خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 آذر 1388 ساعت 14:30 http://www.ibna.ir/fa/naghli/57009/دومين-جلسه-سلسله-نشست-های-سعدي-پژوهي -------------------------------------------------- عصر امروز در سراي اهل قلم برگزار مي‌شود عنوان : دومين جلسه از سلسله‌نشست‌های «سعدي‌پژوهي» -------------------------------------------------- دومين نشست از سلسله نشست‌هاي «سعدي‌‌پژوهي» عصر روز شنبه (21 آذرماه) در سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب برگزار مي‌شود و در آن، جنبه‌هاي مختلف شعر سعدي از نگاه ادبيات‌پژوهان بررسی خواهد شد./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، دومين سلسله نشست هاي سعدي پژوهي عصر روز شنبه (21 آذرماه) در سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب برگزار مي شود. در اين نشستنيما تجبر به عنوان دبير نشست حضور خواهد داشت و دكتر منصور ثروت جنبه هاي مختلف شعر سعدي را بررسي خواهد كرد. استادان اين سلسه نشست ها با هماهنگي تجبر براي سخنراني در جلسه دعوت خواهند شد و جلسات به همان شيوه مولوي پژوهي و حافظ پژوهي در سراي اهل قلم برپا مي شود. جنبه هاي مختلف عرفان، عشق و ادب در شعر سعدي از جمله مباحثي اند كه در اين جلسات مطرح خواهند شد. نشست پيشين سعدي پژوهي به سخنراني دكتر مظاهر مصفا اختصاص داشت. به باور مصفا، اعتبار حافظ آن است كه شايسته ترين مقلد سعدي است و اگر سعدي نبود حافظ به وجود نمي آمد. تركيبات و زمينه هاي ذهني سعدي به صورت شعر، غزل در بوستان و گلستان آشكار شده است. اگر به اين زمينه هاي ذهني بينديشيم درمي يابيم كه ريشه هاي انديشه سعدي در اشعار حافظ نيز مشاهده مي شود. نخستين جلسه از سلسله نشست های سعدی پژوهی عصر روز شنبه (21 آذرماه) ساعت 30/16 در سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب به نشاني خيابان انقلاب اسلامي، خيابان فلسطين جنوبي، كوچه خواجه نصير، شماره دو بر گزار مي شود.