خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 آبان 1398 ساعت 13:07 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/282696/داستان-نویس-ناگزیر-کشف-نباید-واقعیت-ظاهری-اکتفا-کند -------------------------------------------------- ​حسن اصغری در نشستی تخصصی در قم مطرح کرد؛ عنوان : داستان‌نویس ناگزیر از کشف است و نباید به واقعیت ظاهری اکتفا کند -------------------------------------------------- حسن اصغری داستان‌نویس، گفت: داستان‌نویسی که می‌خواهد کار جدیدی ارائه کند، ناگزیر است دست به کشف بزند و به واقعیت ظاهری اکتفا نکند. متن : به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم، نشست داستان نویسی انجمن داستان اقالیم با موضوع ساختمان داستان کوتاه و رمان با حضور حسن اصغری نویسنده و مدرس ادبیات داستانی در دفتر این انجمن در قم برگزار شد. در ابتدای این نشست، حسن اصغری در مورد آخرین اثر خود به نام کالبد شکافی بیست داستان کوتاه فارسی صحبت کرد و این کتاب را حاصل تجربه های کارگاه دوره های نویسندگی خود معرفی کرد و گفت: این کتاب در دسته کتاب های آموزشی قرار دارد و شامل بهترین داستان های نویسندگان ایرانی است. در این مجموعه دو داستان مربوط به هزار سال پیش و ۱۸ داستان از نویسندگان معاصر آمده است . از جمله ویژگی های کتاب این است که جنبه های ساختاری، تکنیکی، اندیشه ای، سخن و مضمونِ متن را توضیح داده است. اصغری داستان را بازآفرینی واقعیت دانست و اضافه کرد: آنچه داستان را متفاوت و فراتر از داستان های دیگر می سازد، بحث بازآفرینی واقعیت است. یعنی واقعیتی که در ذهن انسان بازتاب پیدا می کند و آن را می نویسد، تغییراتی در آن واقعیت به وجود می آورد. اما واقعاً آنچه که تبدیل به هنر می شود، آیا واقعیت است؟ یا بازآفریده است؟ وی ادامه داد: کار نویسنده این است که پشت واقعیت را کشف کرده و نشان دهد. در حقیقت، واقعیت وجود دارد، مثل ما که اینجا نشسته ایم، اما این وجود ظاهر قضیه و واقعیت است. فلاسفه به ویژه هایدگر تاکید دارند پشت هر واقعیت یک هستی است که دیده نمی شود و واقعیتی را پوشانده است. نویسنده کتاب کالبدشکافی بیست داستان کوتاه فارسی افزود: هستی امکانات واقعیت است که در آن وجود دارد. این امکانات باید توسط نویسنده کشف و در داستان ها نشان داده شود. داستان نویس اگر می خواهد داستان بنویسد و کار جدید و داستانی تازه ارائه دهد، ناگزیر است دست به کشف بزند و به واقعیت ظاهری اکتفا نکند. مثلاً کسی که لبخند می زند، ما ظاهر او را که همان لبخند است، می بینیم و از پشت این ظاهر خبر نداریم. اگر ما به درون خود بنگریم، می توانیم به کشف برسیم، زیرا کم و بیش بخش هایی از وجود انسان ها مشترک است. این مدرس ادبیات داستانی، کار نویسنده را کالبدشکافی هستی دانست و یادآور شد: نویسنده، تفسیر و تاویل داستان را باید انجام بدهد و از چند زاویه به آن نگاه کند، چون هستی از سه یا چهار بعد تشکیل شده است. یکی از ابعاد هستی و واقعیت درون مایه است. پس می توانیم بگوییم اول ساختار، بعد اندیشه و پس از آن مضمون مورد بررسی قرار می گیرد. مضمون معادل تم است. موضوع وقایع ظاهری است. موضوع برای یک نویسنده وسیله است تا موضوع را بگیرد و روایت کند تا آنچه را که پشت موضوع است، کشف کرده و به خواننده نشان بدهد. اصغری از جمله وظایف داستان نویس را کشف قلمرو ناشناخته هستی برشمرد و گفت: داستان هایی وجود دارد که به کشف نرسیده اند یا بازآفرینی داستان به شکل ناب شکل نگرفته است. در داستان نویسی با نشان دادن نمای ظاهری واقعیت، کاری انجام داده نمی شود، اگر می خواهیم در داستان نویسی فراتر برویم، باید به آن بیاندیشیم. برای اینکه نویسنده به این مهم برسد، دو راه وجود دارد؛ یکی از این کارهای مهم این است که در زبان و پردازش و ساخت موضوع داستان آشنایی زدایی انجام شود. این نویسنده ادبیات داستانی بیان کرد: تمام آنچه پیرامون ما قرار دارد، نامگذاری شده است. این نام ها قراردادهایی هستند و ما با به زبان آوردن نام اشیا این واژه ها را پذیرفته ایم. باید از این واژه ها و چهارچوب ها عبور کرد. ما همیشه و در طول زندگی پنداشته ایم که واقعیت را دیده ایم. واقعیت اشیا و آدم ها را شناخته ایم، در حالی که اینگونه نیست، زیرا همه نمی توانند به هستی و واقعیت برسند چون کاری مکاشفه ای است. وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح نمادها در داستان پرداخت و گفت: هر نماد صدها معنی و مفهوم دارد. نماد علاوه بر اینکه مفهوم خود را باید داشته باشد، یک خوشه از مفاهیم را نیز لازم دارد. در حقیقت کار نویسنده این است که از واژگان نمادین و از نهاد ها به کشفی تازه برسد. البته بعضی نماد و نشانه ها متفاوت از هم می دانند. مثلاً وقتی بیهقی می گوید خواهم قلم را بگردانم یک ضربه به خواننده وارد کرده و مفهوم نوشتن را تغییر داده است. خواننده می داند متن مورد نظر محتوایی غم انگیز دارد و نویسنده می خواهد اندوه خودش را نشان بدهد. اصغری در پایان تصریح کرد: داستان نویس باید مفهوم واژگان را از آنچه متداول است، خالی کند و از مفاهیم تازه واژه ها بیافریند تا بتواند واژگان و جمله ها را به بهترین شکل انتقال دهد. هر داستان بن مایه های زیادی دارد که همان موتیف و ریشه داستان است، این بن مایه ها مفاهیم خاص دارند، چون لازم است زاییدگی داشته باشند تا خواننده درنهایت به یک فکر و اندیشه برسد.