خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 ارديبهشت 1389 ساعت 16:06 http://www.ibna.ir/fa/report/69169/مفاخر-ملي-متعلق-ميراث-انديشه-اي-بشرند -------------------------------------------------- مراسم رونمايي «ثناي سنايي» عنوان : مفاخر ملي متعلق به ميراث انديشه‌اي بشرند -------------------------------------------------- در مراسم رونمايي كتاب «ثناي سنايي» كه با حضور مولف و مسولان همايش صبح امروز در سراي اهل قلم برگزار شد،غلامحسين غلامحسين‌زاده با تاكيد بر انحصاري نكردن مفاخر ملي و بزرگان فرهنگ و ادب فارسي گفت: «با برگزاري همايش‌هايي و يا بزرگداشت و معرفي اين چهره‌ها مي‌توان به جهانيان نشان داد كه اين افراد از دل فرهنگ ايراني برخاسته‌اند.»/ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،به نقل از ستاد خبريسراي اهل قلم،نشست رونمايي كتاب ثناي سنايي(مجموعه مقالات برتر همايش بين المللي حكيم سنايي) كه توسط مريم حسيني، دبير علمي همايش گردآوري شده است، صبح امروز در سراي اهل قلم اصلي با حضور غلامحسين غلامحسين زاده، پژوهش گر زبان و ادب فارسي، عباسعلي وفايي، دبير شوراي گسترش زبان فارسي و محبوبه مباشري، رييس همايش بين المللي حكيم سنايي برگزار شد. غلامحسين زاده در اين مراسم گام نخست در آغاز هر فعاليتي را قدرشناسي از ميراث فرهنگي دانست و گفت: متاسفانه ما هنوز نتوانسته ايم فرهنگ، شاعران، بزرگان و مفاخر ملي خود را حتي به ايرانيان معرفي كنيم. البته معتقدم نبايد اين افراد را منحصر به خود كرد؛ چراكه چنين شخصيت هايي جهاني و متعلق به ميراث فكري و انديشه اي بشرند. اما اين افتخار براي ما وجود دارد كه اين افراد در درون فرهنگ ما پرورش يافته اند. وي يكي از اهداف اساسي برگزاري همايش بين المللي حكيم سنايي را معرفي سنايي خواند و افزود: يونسكو سال 2008 را سال سنايي ناميده بود و دانشگاه الزهرا با پيش قدم شدن در اين زمينه توانست قدم مثبتي در برپايي همايش سنايي بردارد. مباشري: سنايي نقطه عطف تاريخ ادبيات است مباشري، رييس همايش بين المللي همايش حكيم سنايي نيز در ادامه اين مراسم گفت: به مناسبت800 و پنجاهمينسالگرد درگذشت سنايي سازمان ملي فرهنگي يونسكو سال 2008 را به نام سال سنايي ناميده بود. پيشنهاد اوليه برگزاري اين همايش توسط حسيني مطرح شد و من اين پيشنهاد را به نماينده فرهنگي ايران در مقر يونسكو در پاريس منتقل كردم. وي از چاپ 80 خلاصه مقاله در زمان برگزاري همايش خبر داد و افزود: كميته علمي همايش ازبين مقاله هاي رسيده 48 مقاله را به عنوان مقاله هاي برتر انتخاب و حسيني نيزاين مقالات را در يك مجموعه گردآوري كرد. رييس دانشگاه الزهرا ويژگي همايش حكيم سنايي را طبقه بندي شدن موضوع سخنراني ها برشمرد و اظهار داشت: سنايي از شاعران صاحب سبك و انديشه است. بزرگان تاريخ ادبيات فارسي، شعر سناي را به دو بخش پيش و پس از سنايي مرزبندي كرده اند. او نخستين فردي است كه ادب ذوقي را با مفاهيم عرفاني در هم آميخت و براي نخستين بار واژگان عرفاني را با بسامد بالايي وارد شعر فارسي كرد. وي از سنايي به عنوان فردي كه اطلاحات قلندريه را وارد ادب فارسي كرده است ياد و تصريح كرد: سنايي به تمام علوم زمان خودش همچون فلسفه، كلام، علوم عقلي و نقلي، قرآن و احاديث، احاطه كامل داشت. همچنين شعر او زمينه خوبي براي بررسي اجتماعي و جايگاه اجتماع، سياست، خانواده و دين در شعر او نمايان است. مباشري با تاكيد بر تاثيرپذيري سنايي از متون پيش از خود همچون آثار امام محمدغزالي توضيح داد: اين شاعر بزرگ سرچشمه تاثيرگذاري بر بسياري از شاعران پس از خود از جمله مولانا، حافظ، سعدي و خاقاني است. همچنين نخستين مثنوي عرفاني را به سنايي نسبت داده اند. وي در پايان سخنراني اش شعر سنايي را به سه دوره تقسيم كرد و گفت: دوره نخست، دوره مداحي و قصايد مدحي سنايي بوده است. در دوره دوم به اندرزگويي روي آورده و در دوره سوم به عشق و عرفان پرداخته است. سنايي نقطه عطفي در تاريخ ادبيات ما به حساب مي آيد. وفايي: محتواي شعر سنايي ويژگي شاخص اوست وفايي ديگر سخنران اين مراسم به تشريح سبك و زبان سنايي پرداخت و اظهار داشت: بنياد شعر فارسي در حوزه هاي زباني، بياني، تصويري و محتوايي بررسي مي شود. در دوره سنايي و پيش از او كه سبك خراساني رواج داشته است اغلب شاعران در قالب قصيده شعر مي گفته اند. علت اين امر نيز حضور در دربار و مدح پادشاهان و رسيدن به ماديات زندگي بوده است. وي زبان و سبك شخصي سنايي را متفاوت با زبان و سبك شاعران پيش از او ندانست و توضيح داد: نمي توان گفت سنايي خالق واژگاني متفاوت از پيشينيان خود بوده، اما حوزه محتوايي شعرش كه اشعار عارفانه و قلندرياتش استشاخص برجسته آثار اوست و اوبنيانگذار مكتب فكري دراين عرصه بوده است. دبير شوراي گسترش زبان فارسي، سبك محتوايي سنايي را به دوره پيش از تحول روحي و پس از آن در اين شاعر تقسيم بندي كرد و گفت: دنياگريزي، توجه به عرفان و قلندريات از جمله تفاوت هاي محتوايي در اين دو دوره فكري سنايي بوده است. حسيني: سنايي در چهارسوي غزل فارسي قرار داست حسيني، گردآورنده كتاب ثناي سنايي نيز در تشريح ويژگي هاي اين كتاب گفت: كتاب در8 فصل تدوين و موضوعات محوري در هر فصل گنجانده شده است. عرفان سنايي، مسائل كلامي فلسفي در آثار سنايي، شخصيت پردازي در داستان هاي سنايي، جامعه شناسي شعر سنايي، ادبيات تطبيقي و آثار سنايي، شيوه شاعري و سبك و سياق سنايي و نقد نظريه هاي جديد و كاركردهاي آن ها بر آثار سنايي عنوان هاي موضوعي اين8 فصل اند. وي يكي از دغدغه هاي مولانا را پرداختن به شعر سنايي و غزل او دانست و افزود: نخستين فردي كه در ادبيات فارسي، غزل را رواج مي دهد سنايي است. ما در حوزه غزل عاشقانه، سعدي، در حوزه غزل عارفانه، مولانا، براي غزل عاشقانه- عارفانه، حافظ و غزل قلندري، عطار را مي شناسيم. اما سنايي در چهارسوي غزل فارسي قرار داشته و نمونه هايي از تمامي اين نوع غزل ها در شعر او وجود دارد. حسيني از سنايي به عنوان شاعري كه براي نخستين بار واژه هاي" رند و خرابات" را در شعرش به كار گرفته ياد و تصريح كرد: نخستين نمونه هاي موسيقي در شعر را سنايي در سروده هايش به كار گرفته است. وي در ادامه به ارائه نمونه هايي از شعرهايي كه شاعراني چون حافظ،سعدي و مولانا به سنايي اقتدا كرده و سروده اند پرداخت. نشست رونمايي كتاب ثناي سنايي(مجموعه مقالات برتر همايش بين المللي حكيم سنايي) امروز(18 ارديبهشت) از ساعت 10 و 30 دقيقه تا 12 با حضور مولف، رييس همايش، كارشناسان اين حوزه و علاقه مندان در سراي اهل قلم اصلي برگزار شد.