خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 15 شهريور 1391 ساعت 9:35 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/147894/فرهنگ-ضرب-المثل-های-آذربایجان-منتشر-می-شود -------------------------------------------------- به کوشش عبدالله مقدمی عنوان : «فرهنگ ضرب‌المثل‌های آذربایجان» منتشر می‌شود -------------------------------------------------- عبدالله مقدمی کتاب «فرهنگ ضرب‌المثل‌های طنز آذربایجان» را آماده انتشار کرد. وی در این اثر ضرب‌المثل‌های آذربایجانی را به زبان فارسی ترجمه و معادل‌های فارسی آن را نیز گنجانده است.- متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مقدمی دربارهاین کتاب گفت:فرهنگ ضرب المثل های طنز آذربایجان کتابی درباره ضرب المثل های طنز این شهر است کهمثل های آنبراساس تحقیقات میدانی و مستندات موجه جمع آوری شده است. وی توضیح داد: در این کتاب غیر از آن که هر ضرب المثل به فارسی نیز ترجمه شده، معادل فارسی آن نیز آمده است. این ضرب المثل ها با رسم الخط زبان ترکی درج شده است و در مقابل آن ها تئوری و داستان شکل گیریهر مثلنیزنوشته شدهاست. مقدمی گفت: بر این کتاب مقدمه ای درباره ضرب المثل و کارکرد طنز درمثل نوشته ام. در واقع همه بخش های کتاب نیاز به ویرایش دارد ولی تا چند ماه آینده احتمالا به انتشارات مروارید سپرده خواهد شد. تاریخچه مطبوعات طنز آذربایجان نیز نام اثر در حال انتشار دیگر مقدمی در عرصه پژوهش طنزنویسی است. باقی قضایا نام مجموعه طنز نوشته های عبدالله مقدمی است که به تازگی از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است. وی در این اثر به موضوعات متنوعی مانند موضوعات روز و حکایت ها و داستان های ایرانی نگاهی تازه دارد.