خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 13 بهمن 1386 ساعت 15:56 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/14916/كتاب-هاي-درسي-مجمع-الجزاير-هم-جدايند -------------------------------------------------- مسوول پشتيباني طرح توليد برنامه درسي ملي: عنوان : كتاب‌هاي درسي، مجمع‌الجزاير از هم جدايند -------------------------------------------------- غلامحسين اميني گفت: كتاب‌هاي درسي كه در حال حاضر در مدارس تدريس مي‌شوند به لحاظ كاربردي بودن در زندگي دانش‌آموزان، قابل دفاع نيستند. با اين حال در سايه تدوين برنامه درسي ملي، افقي روشن براي كتاب‌هاي درسي ترسيم شده است./ متن : غلامحسيناميني سال ها در وزارت آموزش و پرورش وظيفه تاليف كتاب درسي را به عهده داشته و هم اكنون نيزمسوول پشتيباني طرح توليد برنامه درسي ملياست. خبرنگار خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ،با وي درباره وضعيت كنوني كتاب ها و آينده آن گفت وگو كرده است. در حال حاضر مهمترین نواقصی که در کتاب های درسی ما وجود دارد و باید دربرنامه ریزی درسی ملی به آن توجه شود، چیست؟ کتاب های درسی کنونی چهارچوب مدونی ندارند و ما سعی کردیم در برنامه درسی ملی به این مسئله توچه ویژه ای بشود. جمهوری اسلامی به علت مشغله ها و درگیری های زیادی که داشت (هشت سال جنگ تحمیلی) تا کنون موفق به طراحی برنامه ای جامع نشده بود. در حالی که تمامی کشورهای پیشرفته یک برنامه درسی ملی دارند. کتاب های درسی کنونی کامل و جامع نیستند و پیوستگی مطالب در آنها وجود ندارد و مطالب آن به مانند مجمع الجزایر جداگانه ای اند که مطالبی منفصل و بدون ارتباط منطقی را آموزش می دهند. به طور مثال کتاب زیست، تنها زیست را به صورت خشک آموزش می دهد در حالی که کتاب زیست می تواندغیرمستقیم به مسائل دینی پهلو بزند و مباحث آموزشی در کتاب های دینی را تقویت کند. این باعث می شود برداشت دانش آموزان از دین متعالی باشد و دانش آموز شیوه سکولاریسم را در آموزش و پرورش پیش نگیرند و در نهايت خروجي نظام آموزش و پرورشمان بتواند خروجي ها متكاملي را به جامعه تحويل دهد. البته این به معنای تداخل مباحث درسی دین در کتاب زیست شناسی نیست بلکه درصدديم روح درس ها را با دین و مذهب آغشته کنیم. به عنوان مثال نظریه تکامل داروین که در کتاب زیست شناسی آمده است مخالف با آموزه ها و باورهای دینی ماست و باید از کتاب حذف شود. آیا ایران اولین کشوری است که طرح جداسازی کتاب های دختران و پسران را تجربه می کند؟ بله چون ايران اولين كشوري است كه تصميم گرفته با توجه به آموزه هاي ديني و ارزش ها و بايدها و نبايدهاي اسلام و هم چنين جديدترين سيستم هاي آموزشي برنامه درسي جديدي را تاليف كند. در صورتي كه در ساير كشورهاي اسلامي از جمله عربستان به رغم متفاوت بودن دين آنها، در برنامه هاي آموزشي الگوبرداري صرف از كشورهاي غربي است. برنامه درسی ملی که هم اکنون مراحل پایانی فاز اول را طی می کند، الگو برداری از کشورهای دیگر است یا طرحی متفاوت از سایر کشورهاست؟ شرایط اجتماعی ما ایجاب می کند آموزش های دختران و پسران متفاوت باشد، چرا که در حال حاضر وظایفی که به زنان و مردان در موقعیت های مختلف سپرده می شود، متفاوت است. علاوه بر این دین و مذهب ما نیز مشخصه هایی دارد که گاه برای ما محدودیت هایی را ایجاد می کند. بنابراینبا توجه به اینکه ما درخواست های متفاوتی از دو جنس زن و مرد داریم، عادلانه نیست که آموزش های یکسانی برای آنها در نظر بگیریم. هر جنسی باید متناسب با توقعات و انتظاراتی که از آن در جامعه وجود دارد، آموزش ببیند. همان گونه که مواد درسی گروه های مختلف رشته ای مثل ریاضی، هنر و تجربی با هم متفاوت است، خروجی های آنها نیز باهم فرق دارند. گروه ریاضی مهندس تربیت می کند، گروه تجربی پزشک تحویل جامعه می دهد و ... وهیچ كسي از دانش آموخته های گروه هنر، توقع مهندسي ندارد! این در حالی است که تفاوت های جنسیتی خیلی بیشتر از این مثال، زیربنایی و ریشه ای است و باید به آن توجه کرد. آیا در تالیف کتاب های درسی قدیمی تفاوت ها مد نظر قرار نگرفته است؟ سیستم اعتقادی مذهبی ایران با همه کشورهای دنیا متفاوت است. در گذشته بخشی از کتاب های درسی از کشورهای غربی الگوبرداري مي شد. در آن کشورها به علت برابری که میان زن و مرد در همه موارد وجود دارد، اینتفاوت ها در برنامه درسی لحاظ نشده است. در این کشورها زنان و مردان از لحاظ حقوق برابرند ولی از لحاظ توان جسمی برابر نیستند و این نوعی بی عدالتی است.این بي عدالتی برای آنها خیلی اهمیتی ندارد! کشورهای غربی به پیشرفت صنعت فکر می کنند و این موضوع از هر موضوع دیگری برای آنها با ارزش تر است. کودکان را به کودکستان می فرستند و زن ها هم پای مردها کار می کنند و این برخلاف قانون طبیعت است. این در حالی است كه ما باید در راستای دین و باورهای دینی حرکت کنیم. بنابراين برنامه درسی ملی که برای آموزش و پرورش ما نوشته می شود بدون هیچ پشتوانه تجربی است و باید دوران گذار خود را طی کند و بهتعبيري روی چند نسل از دانش آموزان آزمایش شود؟ نه! برنامه درسی ملی براساس مطالعات تطبیقی نوشته می شود. تمامی برنامه درسی ملی که هم اکنون مراحل تدوین را طی می کند نو و محصول تفکر مولفان داخلی است.البته در بخشی از برنامه درسی ملی ایران از برنامه کشورهای دیگر استفاده شده است. ما سعی کردیم از نقاط قوتی که در برنامه سایر کشورها وجود دارد و جواب خود را پس داده است، استفاده کنیم. این بخش از مطالب شامل اشتراکاتی است که در نظام های آموزشی تمامی کشورها لحاظ می شود.