خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 12 شهريور 1398 ساعت 9:02 http://www.ibna.ir/fa/gallery/280337/1/نشست-نقد-بررسی-کتاب-برساخت-اجتماعی-تفاوت -------------------------------------------------- عنوان : نشست نقد و بررسی کتاب برساخت اجتماعی تفاوت -------------------------------------------------- متن :