خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 25 آبان 1398 ساعت 18:12 http://www.ibna.ir/fa/gallery/283433/1/بیست-یکمین-عصر-کتاب-بزرگداشت-قاسمعلی-فراست -------------------------------------------------- بیست و یکمین عصر کتاب عنوان : بیست و یکمین عصر کتاب «بزرگداشت قاسمعلی فراست» -------------------------------------------------- متن :