خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 اسفند 1397 ساعت 9:26 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/272273/کنفرانس-بین-المللی-فلسفه-هگل-تاریخ-برگزار-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : کنفرانس بین‌المللی فلسفه هگل و فلسفه تاریخ برگزار می‌شود -------------------------------------------------- کنفرانس بین‌المللی فلسفه هگل و فلسفه تاریخ، فوریه ۲۰۲۱ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کنفرانس بین المللی فلسفه هگل و فلسفه تاریخ در روزهای ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ در رم، ایتالیا برگزار می شود. محور موضوعات شامل جورج ویلهلم فریدریش هگل، زندگی، کار و نفوذ هگل، فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، فلسفه هگل، سنت ایده آلیسم آلمانی، دیدگاه متافیزیکی-سنتی فلسفه هگل، دیدگاه پست کانتی از هگل، دیدگاه متافیزیکی اصلاح شده هگل، آثار منتشر شده هگل، پدیده شناسی روح، علم منطق، سیستم دایره المعارف هگل و گسترش آن، فلسفه طبیعت، فلسفه روحیه ذهنی و عینی، فلسفه روح مطلق، زیبایی شناسی و دین در فلسفه هگل، خانواده، جامعه مدنی، دولت، قانون اساسی، قانون بین المللی و تاریخ جهان است. علاقه مندان به موضوعات فوق می توانند با ارسال چکیده آثار خود بهhttps://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۲/Rome/ICHPPH?step=۲در این کنفرانس مشارکت کنند. مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است. برایکسب اطلاعات بیشتر به نشانیhttps://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۲/Rome/ICHPPHمراجعه شود.