خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 22 اسفند 1397 ساعت 14:26 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/273173/عنوان-دفتر-حقوقی-مالکیت-معنوی-فکری-تغییر -------------------------------------------------- عنوان : عنوان دفتر «حقوقی و مالکیت معنوی» به «حقوقی و مالکیت فکری» تغییر کرد -------------------------------------------------- مطابق با اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر حقوقی و مالکیت معنوی» به «دفتر حقوقی و مالکیت معنوی» تغییر کرد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) عنوان دفتر حقوقی و مالکیت معنوی با نظرسازمان اداری استخدامی کشورتغییر کرد. در متن نامه علی اصغر کار اندیش؛ معاون امور حقوقی، امور مجلس و استان ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: ضمن ارسال نامه شماره 435132/97 مورخ 12/12/97 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، با توجه به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص درخواست تغییر عنوان دفتر حقوقی و مالکیت معنوی به دفتر حقوقی و مالکیت فکری خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا عنوان جدید دفتر مذکور در کلیه مکاتبات و سیستم ها اعمال شود.