فریبرز رئیس دانا، اقتصاددانِ حامی کارگران و نویسنده کتاب‌های اقتصادی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
​فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده کتاب‌های اقتصادی درگذشت
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، فریبرز رئیس دانا، تالیفات و نوشته‌های بسیاری در حمایت از حقوق کارگران و مزدبگیران دارد و در این رابطه، تلاش‌های بسیاری کرده است. او در روزهای گذشته در بیمارستان بستری بود.

«پ‍ول و ت‍ورم»، «ک‍م ت‍وس‍ع‍گ‍ی اج‍ت‍م‍اع‍ی-اق‍ت‍ص‍ادی»، «ام‍وز و ن‍ی‌ه‍ا: چ‍ه‍ارده م‍ق‍ال‍ه در گ‍س‍ت‍رده ای‍ران و ج‍ه‍ان»، «ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‍ی در آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی اج‍ت‍م‍اع‍ی ای‍ران»، «ب‍ررس‍ی‌ه‍ای ک‍ارب‍ردی ت‍وس‍ع‍ه و اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران»، «اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی ت‍وس‍ع‍ه»، «دم‍وک‍راس‍ی در ب‍راب‍ر ب‍ی‌ع‍دال‍ت‍ی»، «ج‍ه‍ان‍ی‌س‍ازی ق‍ت‍ل ع‍ام اق‍ت‍ص‍ادی»، «روی‍ک‍رد و روش در اق‍ت‍ص‍اد»، «گ‍ف‍ت‌آم‍ده‍ای‍ی در شعر معاصر ایران: زمینه‌های اجتماعی و سیاسی»، «آزادی و سوسیالیسم: چند بحث و نظر»، «یادی از خیالی»، «گ‍ف‍ت‌آم‍ده‍ای‍ی در ادب‍ی‍ات»، «چند کاوش در سیاست و جامعه»، «منش روشنفکری» و... از جمله کتاب‌های تالیفی این اقتصاددان است.

همچنین «اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی ش‍ه‍ری و م‍ن‍طق‍ه‌ای» نوشته م‍ات‍ی‍و ادل و «بربریت واقعاً موجود» نوشته لئو پانیچ، کالین لیز با ترجمه فریبرز رئیس‌دانا منتشر شده است.
کد مطلب : ۲۸۸۳۷۲
http://www.ibna.ir/vdchq6nii23n6xd.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
خدا بیامرزدش. هرچند افکارش بسیار پوسیده بود.