به مناسبت شصت و یکمین سال ملی شدن نهضت صنعت نفت سراغ فهرستی از کتاب‌های منتشر شده درباره نفت رفتیم که حاصل این جستجو 71 عنوان کتاب در بازه زمانی (1357 تا اکنون) درباره نفت است. تعداد کتاب‌هایی که با رویکرد اسنادی به این حوزه پرداخته‌اند، بسیار اندک است.
کتابشناسی ملی شدن صنعت نفت/از مصدق، نفت و ناسیونالیسم ایرانی تا وزیر نفت منم
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- کتابشناسی زیر به کتاب‌های مرتبط با نفت با کلید واژه «تاریخ نفت» بر اساس داده‌های موسسه خانه کتاب از سال 1357 تا اکنون می‌پردازد. این کتابشناسی جامع و کامل نیست و همه کتاب‌های این حوزه را دربرنمی‌گیرد.

نگاهی به فهرست 71 عنوان کتابی که به تاریخ پرفراز و نشیب نفت پرداخته، حاکی از این است که به دلیل دسترسی نداشتن به اسناد از برخی مطالب مربوط به سال‌های پرفراز و نشیب تاریخ نفت جزئیات کمتری را نقل کرده‌اند. اگرچه تاریخ‌پژوهان و نویسندگان در تحلیل تاریخ نفت به اسناد نگاه ویژه‌ای داشته‌اند، اما همان‌طور که اشاره شد خلا اسناد باعث شده که همچنان برهه‌هایی از این تاریخ به طور کامل منعکس نشود. با این همه کتاب «خواب آشفته نفت» تالیف محمدعلی موحد(چهار جلدی) کتابی قابل توجه است که خوانندگان علاقه‌مند به نفت نمی‌توانند به این کتاب بی‌توجه باشند.
 
مصدق نفت كودتا
محمود تفضلي - موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير - 174 صفحه - چاپ 1 سال 1358

كتاب سياه
حسين مكي - موسسه‌ انتشارات‌ اميركبير - 638 صفحه - جلد 2 - چاپ 2 سال
1358

حماسه 23 تير گوشه‌اي از مبارزات كارگران نفت خوزستان
گردآورنده: ف.م جوانشير(ومقدمه) - حزب توده ايران - 71 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1359 -50 ريال

تجربه 28 مرداد: نظري به تاريخ جنبش ملي شدن نفت ايران
ف.م. جوانشير - حزب توده ايران - 331 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1359 - 250 ريال

تاريخ سياسي معاصر ايران: از آغاز تا ملي شدن نفت (1209ق تا 1329)
سيدجلال‌الدين مدني - دانشكده افسري - چاپ 1 سال 1359

ايران در دوران دكتر مصدق، پروفسور سپهر ذبيح: ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، عطائي، 270 صفحه، رقعی، چاپ 1 سال 1363، 95000 ریال
 
جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332
غلامرضا نجاتي - انتشار - 666 صفحه - وزيري - چاپ 4 سال 1367 - 1000 نسخه - 2100 ريال
 
اسناد لانه جاسوسي اعتصاب در صنعت نفت ايران
- مركز نشر اسناد لانه جاسوسي - 236 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 650 ريال
 
مصدق، نفت، ناسيوناليسم ايراني
گردآورنده:جيمز بيل ؛ گردآورنده:ويليام راجرلويس ؛ مترجم:عبدالرضاهوشنگ مهدوي - نشر نو - 576 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 2700 ريال
 
سه گزارش: پيرامون ملي‌شدن صنعت نفت ايران
جورج مك‌گي ؛ ورنون والترز ؛ مترجم:غلامرضا نجاتي - انتشار - 152 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 750ريال

آينده خليج‌فارس (سياست و نفت در دهه 1990)
فيليپ رابينز ؛ جاناتان استرن ؛ مترجم:مهدي افشار - ايرانشهر - 240 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1370 - 3300 نسخه - 1450 ريال

از تهران تا كاراكاس: نفت و سياست در ايران
فرمانفرماييان ؛ ويراستار:صادق سجادي - نشر تاريخ ايران - 918 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 18000 ريال
 
مديران صنعت نفت ايران: دوران خلع يد
عباس طرفي - مردمك - 377 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1374 - 1000 نسخه - 7000 ريال
 
اقتصاد بدون نفت: ابتكار بزرگ دكتر مصدق
انور خامه‌اي - ناهيد - 200 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1375 - 4400 نسخه - 6000 ريال

مديران نفت ايران
عباس طرفي - حامي - 342 صفحه - جلد 5 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1377 - 1500 نسخه - 30000 ريال
 
خون و نفت: خاطرات يك شاهزاده ايراني
منوچهر فرمانفرماييان ؛ رخسان فرمانفرماييان؛ مترجم:مهدي حقيقت‌خواه - ققنوس - 574 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 نسخه - 23000 ريال
 
اسناد روابط خارجي امريكا درباره نهضت ملي شدن نفت ايران
مترجم:عبدالرضاهوشنگ مهدوي؛ مترجم:اصغر اندرودي - علمي - 660 صفحه - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1377 - 1650 نسخه - 60000 ريال

خاطرات شمس قنات‌آبادي: سيري در نهضت ملي‌شدن صنعت نفت
- مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات - 138 صفحه - جلد 1 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 17000 ريال

نفت، قدرت و اصول: ملي شدن نفت ايران و پيامدهاي آن
مصطفي علم ؛ مترجم:غلامحسين صالحيار - چاپخش - 680 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 18000 ريال
 
تاريخ جامع ملي شدن نفت
احمد خليل‌الله‌مقدم - نشرعلم - 780 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 37000 ريال
 
جنگ نفت روي شن‌هاي داغ: يادداشت‌هاي دكتر شمس‌الدين ميرزاييان تنها عضو ايراني ...
خسرو معتضد - علمي - 614 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1378 - 4400 نسخه - 33000 ريال

از تهران تا كاراكاس: نفت و سياست در ايران
منوچهر فرمانفرمائيان ؛ ويراستار:كاوه كوهيار - نشر تاريخ ايران - 716 صفحه – جلد1، وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 29000 ريال
 
جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332
غلامرضا نجاتي - شركت سهامي انتشار - 840 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 8 سال 1378 - 2000 نسخه - 45000 ريال

طرح سري مداخله در آبادان (استراتژي سياسي - نظامي انگليس در واكنش به ملي شدن صنعت نفت ايران ...)
جيمز كيبل ؛ مترجم:جمشيد زنگنه - روزنه - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 8950 ريال
 
خواب آشفته نفت: دكتر مصدق و نهضت ملي ايران
محمدعلي موحد - كارنامه - 547 صفحه - جلد 2 - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 نسخه - 87000 ريال
 
پژوهشي در مسائل سياسي تاريخي نفت در ايران
حسن اسلامي‌اردكاني - ثارالله - 562 صفحه - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 40000 ريال
 
تاريخچه نفت در ايران: تاريخ جوان
مجتبي مجدآبادي ؛ تهيه و تنظيم:رضا داددرويش - انتشارات موسسه‌ فرهنگي ‌هنري ‌جهان ‌كتاب - 168 صفحه - جلد 8 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 10000 ريال

نفت ايران، جنگ سرد و بحران آذربايجان
ريچارد كاتم ؛ ناتاليا يگوروا ؛ ديويد رابرتسون - نشر ني - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 9500 ريال

نقش رهبري در نهضت مشروطه، ملي نفت و انقلاب اسلامي
فريدون اكبرزاده - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 288 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ريال

نقش نفت
علي هاشمي‌بهرماني - اندرز - 136 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ1 سال 1380 - 33000 نسخه - 7500 ريال
  
سال‌هاي پرآشوب: كنفرانس تهران و كشمكش امتياز نفت
انور خامه‌اي - نشر و پژوهش فرزان روز - 176 صفحه - جلد 3 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 11000 ريال

طالبان: اسلام، نفت و بازي بزرگ جديد
احمد رشيد ؛ مترجم:اسدالله شفايي ؛ مترجم:صادق باقري - دانش هستي - 400 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 18000 ريال

گزارشي از رفتار سياسي آمريكا در قبال نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران
زيرنظر:سيدعلي موجاني؛ به‌اهتمام:ايرج ذوقي - وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات - 192 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 8000 ريال

مسائل سياسي - اقتصادي نفت ايران
ايرج ذوقي - پاژنگ - 394 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1381 - 3300 نسخه - 20000 ريال

تاجي بر تارك تاريخ معاصر: تحليلي از جريان ملي شدن نفت و 28 ماه حكومت مردمي دكتر مصدق
علي‌اكبر نقي‌پور - ايران مهر - 360 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 20000 ريال
 
دزفول در ملي‌شدن صنعت نفت و تحليل رواني رويدادهاي "سال حزبي" در دزفول
محمدرضا دادفر؛ عظيم محمودزاده - افهام - 132 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 10000 ريال

تاثيرات سياسي - اجتماعي اولين شوك نفتي بر ايران (1352 - 56)
خليل جاهدپري - نشر ماهرنگ - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 14000 ريال

ايران، جدال نفت و نقش قوام‌السلطنه
به‌اهتمام:فضل الله منوچهري - نشر آبي - 370 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ريال

تاريخ لرستان: روزگار پهلوي از كودتاي 1299 تا نهضت ملي شده صنعت نفت
محمدرضا واليزاده‌معجزي؛ ويراستار:غلامرضا عزيزي - حروفيه - 446 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3100 نسخه - 35000 ريال
 
تاريخ مسجد سليمان: از روزگاران باستان تا امروز: تاريخ تحولات صنعت نفت
دانش عباسي‌شهني - هيرمند - 572 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 38500 ريال

مديران صنعت نفت ايران: شركت نفت انگليس و ايران 1280 - 1330 (= 1901 - 1951م)
عباس طرفي - عباس طرفي - 878 صفحه - (در7جلد ) - جلد1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 100000 ريال

پژوهشي در تاريخ معاصر ايران و دو جنبش در نيم قرن (مشروطه و نفت)
سهراب صلاحي - سازمان بسيج اساتيد - 488 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ريال
 
نشست تخصصي روحانيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت: مجموعه سخنراني‌ها و ضميمه
- موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1، سال 1384 - 1500 نسخه - 10000 ريال
 
خواب آشفته نفت: دكتر مصدق و نهضت ملي ايران
محمدعلي موحد - كارنامه - 548 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1- وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه

باكو شهر نفت و موسيقي
مناف سليمانوف ؛ مترجم:صمد سرداري‌نيا - اختر - 146 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 60000 ريال
 
  خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق: مشتمل بر دو كتاب «شرح مختصري از زندگاني و خاطراتم» و «مختصري از تاريخ ملي شدن صنعت نفت در ايران»
محمد مصدق؛ مقدمه: غلامحسين مصدق؛ به‌اهتمام: ايرج افشار - علمي - 446 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 11 سال 1385 - 2200 نسخه - 55000 ريال
 
نفت، قدرت، امپراتوري عراق و برنامه جهاني امريكا
لاري اورست ؛ مترجم:اقبال طالقاني - نشر ديگر - 376 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 40000 ريال
 
مسائل سياسي - اقتصادي نفت ايران
عليرضا اميني - خط سوم - 192 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 25000 ريال

نفت‌هاي خون‌آلود (بررسي جنگ نفت: علل و كاركردهاي طرفين)
علي‌اكبر رستمي - سايه روشن - 208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 20000 ريال
 
خاطرات يك قاضي: از جنگ جهاني دوم، ملي شدن صنعت نفت، دادگستري
سيدمجدي حميدي - رخ‌مهتاب - 294 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 40000 ريال

سي سال نفت ايران: از ملي شدن نفت تا انقلاب اسلامي
قباد فخيمي - مهرانديش - 1120 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 185000 ريال
  
سير يكصد ساله صنعت نفت ايران: تحولات حقوقي و اقتصادي
سيدمحمدزمان درياباري‌وشتاني ؛ مرتضي بكي‌حسكويي - يزدا - 280 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 45000 ريال
 
تئوكراسي آمريكايي: سياست و مخاطرات مذهب راديكال، نفت و استقراض در قرن بيست‌و‌يكم
كوين فيليپس ؛ مترجم:شهريار خواجيان - اختران - 624 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 88000 ريال

خواب آشفته نفت: از كودتاي 28 مرداد تا سقوط زاهدي
محمدعلي موحد - كارنامه - 552 صفحه - جلد 3 - وزيري (گالينگور) - چاپ 3، سال 1387 - 2200 نسخه - 129000 ريال

  همايش بين‌المللي صد سال نفت در ايران 19 و 20 آبان 1387
به‌اهتمام:مهدي عباسي ؛ به‌اهتمام:احمدرضا بهارلو - موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني - 174 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ1 سال 1387 - 1200 نسخه - 30000 ريال
 
آن روزها ... «خاطرات كاركنان شركت ملي نفت ايران در هشت سال دفاع مقدس»
ويراستار:فاطمه جوادي‌نياآذري - شركت ملي نفت ايران، اداره روابط عمومي - 150 صفحه - خشتي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه
 
تاريخ نهضت ملي‌شدن صنعت نفت ايران از نگاهي ديگر
محمدحسن سالمي ؛ ويراستار:مسعود كوهستاني‌نژاد - مركز اسناد انقلاب اسلامي - 570 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 73000 ريال
 
تاريخ نفت در ايران و خاورميانه (رشته تاريخ)
محمدامير شيخ‌نوري - دانشگاه پيام نور - 206 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1388 - 6000 نسخه - 11500 ريال
 
روزگاران: كتاب نفت
عابده بهمن‌پور ؛ ويراستار:زاهد ويسي - روايت فتح - 102 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1389 - 2200 نسخه - 12000 ريال
 
شهر من مسجدسليمان (مسجدسليمان امروز، ايران بدون نفت فردا): تاريخ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ورزشي
منوچهر ياوري - اكنون - 204 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ريال
  
گواه تاريخ: واقعيت شكست نهضت ملي نفت ايران و اسرار قتل مرموز سرتيپ محمود افشار طوس (رياست شهرباني و سازمانهاي امنيتي وقت)
حميد سيف‌زاده - سلسله - 896 صفحه - وزيري (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 120000 ريال
 
وزير نفت منم: زندگينامه داستاني شهيد مهندس محمدجواد تندگويان
علي رستمي ؛ ويراستار:فريبا حداد - آل احمد (ع) - 160 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ريال

تاريخچه نفت
محمد پيروزمند - برگا - 132 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 80000 ريال

از مرواريد تا نفت: تاريخ خليج فارس (از بندر سيراف تا كنگان و عسلويه)
رضا طاهري - نخستين - 522 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 125000 ريال
   
جستارهايي كوتاه بر تاريخ بلند نفت در ايران
فرشيد خداداديان - دلا - 104 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ1 سال 1390 - 1000 نسخه - 35000 ريال
 
روایت نفت، واحد مطالعات و انتشارات روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، چاپ 1 سال 1390، 500 نسخه، 55000ریال

نقش نفت و گاز در سياست خارجي فدراسيون روسيه
سميه پسنديده - سلمان ‌آزاده - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ريال

ژئوپلتيك نفت و خطوط لوله در اوراسيا
مسعود سوري - آتي‌نگر - 240 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 140000 ريال
 
ملي شدن صنعت نفت و برنامه انرژي هسته‌اي ايران از بعد ساختار نظام بين‌الملل
صفي‌اله شاه‌قلعه ؛ ابوالفضل عيسي‌آبادي بزچلويي - بخشايش - 224 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ريال

برگي از تاريخ تحولات سياسي تحليلي از عملكرد رهبران نهضت ملي نفت
علي وحدتي‌راد - بركت كوثر - 512 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 200000 ريال
 
مسجدسليمان: صد سال پس از كشف نفت
سيدامير آذرشين ؛ ويراستار:فاطمه صادقي - هورمزد - 186 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ريال
کد مطلب : ۲۱۹۵۳۲
http://www.ibna.ir/vdcjthe88uqeviz.fsfu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

سالروز درگذشت سیدهادی خسروشاهی
پرونده ویژه جامعه‌شناسی تشیع