مطابق گزارش تازه‌های نشر موسسه خانه کتاب، در مهرماه، 51 عنوان کتاب در حوزه زیست‌شناسی روانه بازار نشر کشور شده که همگی این آثار تالیفی هستند.
51عنوان کتاب در حوزه زیست‌شناسی روانه بازار نشر شد

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- براساس گزارش تازه‌های نشر موسسه خانه کتاب، در ماه گذشته، تعداد 51 عنوان کتاب تالیفی در حوزه زیست‌شناسی در کشور منتشر شده که 15 اثر چاپ نخست و 36 اثر نیز تجدیدچاپی بودند.

ناشران تهرانی 46 عنوان از کتاب‌های این حوزه را در مهرماه چاپ و روانه بازار نشر کردند و چاپ و انتشار پنج کتاب نیز سهم ناشران شهرستانی از این بازار بود.

«مجموعه طبقه‌بندی شده زيست‌شناسی پيش‌دانشگاهی» اثر مشترک مهرشاد ابوحمزه، علی پناهی ‌شايق و مسعود حدادی، در این ماه، از سوی كانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) به چاپ پنجاه و نهم رسید.

گزیده تازه‌های نشر زیست‌شناسی/ مهرماه 93
«آموزش مفهومی زيست‌شناسی پروتئين‌سازی و تنظيم بيان ژن: شامل آموزش نكات مهم و كليدی كتاب درسی (همراه با سوا‌ل‌های كنكور با پاسخ تشريحی)
روح‌الله امرايی؛ زيرنظر: زهراسادات غياثی، كانون فرهنگی آموزش، 72 صفحه، خشتی (شوميز)، چاپ 6، سه‌ هزار نسخه، چهار هزار و 500 تومان. 


«المپيادهای زيست‌شناسی ايران: مرحله اول (دوره‌های نهم تا شانزدهم)»
سيدمحمد سعادت‌آگاه، دانش‌پژوهان جوان، 304 صفحه، (در2جلد )، جلد دوم، وزيری (شوميز)، چاپ دوم، دو هزار و 400 تومان.

«تصادف از آفرينش تا تكامل و بعد X»
سعيد كرمی، كنكاش، 196 صفحه، رقعی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، هفت هزار تومان.

«دفتر زيست‌شناسی»
مترجم: محمد پازوكی؛ مصطفی پويان ‌پهنه ‌كلائی، پازوكی ،خانه زيست‌شناسی، 208 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ دوم، یک‌هزار نسخه، 20 هزار تومان.

«زيست جامع ميكرو»
اميد شيخ‌ حسنی، بين‌المللی گاج، 462 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ هشتم، پنج هزار نسخه، 28 هزار تومان.

«زيست جمع‌بندی: بررسی جزئيات تصاوير كتاب‌های درسی اغلب، همه، برخی، معمولا و ...»
حامد اختياری؛ حميدرضا جعفری؛ حسن پاكدل، مهر و ماه نو، 324 صفحه، رقعی (شوميز)، چاپ 13، پنج هزار نسخه، 10 هزار تومان.

«زيست گياهی»
محمد حميدی؛ ويراستار: نيلوفر جهرمی، مهر و ماه‌نو، 280 صفحه، جيبی (شوميز)، چاپ سوم، پنج هزار نسخه، 6 هزار تومان.

«زيست مقايسه‌ای (1): مخصوص داوطلبان كنكور و دانش‌آموزان سال دوم و سوم و چهارم دبيرستان...»
سيدمنصور مداح، فرهنگ ايليا، 210 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، 500 نسخه.

«زيست‌شناسی (2)»
اميرحسين مولايی؛ زيرنظر: احمد علی‌نژاد، بين‌المللی گاج، 112 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، دو هزار نسخه، هفت هزار تومان.

«زيست‌شناسی 1: ويژه كنكور و دوم دبيرستان»
جليل نقره‌ای؛ شعله فرحناک؛ رفيعه خليلی، مزينانی، 276 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ 12، پنج هزار نسخه، 17 هزار تومان.

«زيست‌شناسی تصويری: آموزش و نكته‌ها 4000 نكته از 400 شكل كتاب‌های درسی دبيرستان و پيش‌دانشگاهی»
حميد راهواره؛ علی پناهی ‌شايق؛ مسعود حدادی، كانون فرهنگی آموزش، 280 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ 13، هفت هزار نسخه، 18 هزار و 500 تومان.

«زيست‌شناسی جامع كنكور: 10000 تست: مجموعه تست‌های كليه كنكورهای سراسری، دانشگاه آزاد» حامد اختياری؛ حامد بنازاده؛ آذر موسی‌زاده - مهر و ماه نو، 678 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ 14، سه هزار نسخه، 29 هزار تومان. 


«زيست‌شناسی عمومی»
حسن زارع‌ مايوان، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی، 320 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ 16، دو هزار نسخه، هشت هزار و 500 تومان. 

«زيست‌شناسی و آزمايشگاه (1)»
صاعد نصيريان؛ زيرنظر: علی عبدی‌پور؛ ويراستار: رامين كمالی، بين‌المللی گاج، 52 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، دو هزار و 500 تومان.

«ژنتيک به‌زبان آدميزاد»
حامد اختياری؛ صاعد نصيريان؛ ويراستار: بيتا ساقی، مهر و ماه نو، 352 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ 14، دو هزار نسخه، 18 هزار تومان.

«سازمان‌يابی ژنوم»
گردآورنده: مجيد متولی ‌باشی؛ مريم كيا، دانشگاه اصفهان، 268 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 9 هزار تومان.

«علوم زيستی و بهداشت سال اول دبيرستان»
پروانه مهرپور، مزينانی، 112 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ ششم، پنج هزار نسخه، هفت هزار تومان.

«قيدنامه زيست‌شناسی»
مهدی استاد؛ ويراستار: روزبه اسحاقيان؛ ويراستار: ساينا نظامی‌نيا، مهر و ماه نو، 248 صفحه، جيبی (شوميز)، چاپ 6، پنج هزار نسخه، چهار هزار و 500 تومان.

«كتاب برتر زبان تخصصی زيست‌شناسی شامل: آزمون‌ها و پاسخ‌های تشريحی سال‌های 1380 تا 1390 (سراسری و آزاد)»
طيبه هاشمی، دی‌نگار، 272 صفحه، وزيری (شوميز)، چاپ نخست، 100 نسخه، 14 هزار تومان.

«كتاب كار زيست‌شناسی و آزمايشگاه 2 سال سوم علوم تجربی»
علی كرامت؛ مسعود حدادی؛ بهرام ميرحبيبی، كانون فرهنگی آموزش، 192 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ پنجم، سه هزار نسخه، 9 هزار و 500 تومان.

«كتاب همايش زيست‌شناسی»
علی‌محمد عمارلو، دريافت، 280 صفحه، جلد دوم، رحلی (شوميز)، چاپ 11، سه هزار نسخه، 22 هزار تومان.

«كتاب همايش زيست‌شناسی»
علی‌محمد عمارلو، دريافت، 188 صفحه، جلد نخست، رحلی (شوميز)، چاپ 13، سه‌ هزار نسخه، 16 هزار تومان.

«مجموعه طبقه‌بندی شده زيست‌شناسی پيش‌دانشگاهی: 2200 پرسش چهارگزينه‌ای شامل كنكورهای سراسری داخل و خارج كشور...»
مهرشاد ابوحمزه؛ علی پناهی ‌شايق؛ مسعود حدادی، كانون فرهنگی آموزش، 480 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ 59، 10 هزار نسخه، 25 هزار تومان.

«مجموعه كمک ‌آموزشی و درسی زيست‌شناسی (2) و آزمايشگاه»
تهيه و تنظيم: صمد معين‌آزاد، بنی‌هاشمی خامنه، 56 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، 20 هزار نسخه، چهار هزار تومان. 


«مجموعه كمک آموزشی و درسی زيست‌شناسی پيش‌دانشگاهی»
شارح: صمد معين‌آزاد، بنی‌هاشمی خامنه، 56 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، 20 هزار نسخه، چهار هزار تومان.

«مجموعه كمک آموزشی و درسی علوم زيستی و بهداشت شامل نمونه سوالات امتحانی با پاسخ تشريحی»
صمد معين‌آزاد، بنی‌هاشمی خامنه، 48 صفحه، رحلی (شوميز)، چاپ نخست، 20 هزار نسخه، چهار هزار تومان.

کد مطلب : ۲۱۰۱۹۸
http://www.ibna.ir/vdci3uarvt1azz2.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما